Geologa v Kolumbii vítají i nelegální těžaři zlata a platiny, říká Jiří Šourek

20. únor 2018

Jihlavští geologové mapovali dopady těžby zlata a platinových kovů v Kolumbii. V drsném prostředí deštného pralesa v oblasti Chocó pracoval i Jiří Šourek, jednatel jihlavské společnosti Geomin. „My jsme firma, která se na problematiku zlata, těžby zlata, průzkumu zlata specializuje. Kolumbie je země, která je velmi bohatá na nerostné suroviny. Není to jenom zlato, ale i platinové kovy. Jsou tam světová ložiska drahých kamenů, jako jsou smaragdy. Zkrátka Kolumbie geologa láká,“ vyprávěl Jiří Šourek v Dobrém dopoledni.

Snad právě proto jihlavští odborníci přijali spolupráci s pražskou společností Intecha, která v této oblasti působí už dlouho. „Byli jsme osloveni, abychom pomohli rozvíjet aktivity v oblasti dodávky technologických celků. V rámci tohoto projektu jsme navštívili provincii Chocó, což je provincie úplně na západě Kolumbie. Je to velmi zapomenutá část, která je proslulá tím, že zde řádí celá řada drogových kartelů, že ta bezpečnostní situace je zde velice neklidná. Víme ale, že centrální kolumbijská vláda se snaží situaci normalizovat a že se tady pro nás naskýtá příležitost podpořit především malé a střední těžařské společnosti a pomoci rehabilitovat zde těžbu drahých kovů,“ vysvětluje Jiří Šourek.


S ozbrojenými složkami jsme probírali strategii naší mise

Co tedy měli jihlavští geologové v Kolumbii za úkol? „Velice zjednodušeně řečeno předat naše zkušenosti a znalosti. Říci místním, či je naučit, jak by se to mělo dělat trochu lépe bez použití nebezpečných látek jako je rtuť a kyanid.“
Před samotným odjezdem do Kolumbie tým Jiřího Šourka zvažoval rizika, která při geologické misi do západní Kolumbie hrozí. „Na místě se ukázalo, že spolupráce s místními orgány byla excelentní. Zvažovali jsme hlavně bezpečnostní rizika, která tady ve střední Evropě neznáme. Tady se běžně nepohybují drogové kartely, lidi se běžné neunášejí, běžně se nepašují zbraně. To bylo pro nás nové prostředí, ale měli jsme místního partnera, který byl v kontaktu s bezpečnostními ozbrojenými složkami. S těmi jsme probírali strategii naší mise,“ popisoval trochu nestandardní podmínky pro práci Jiří Šourek.


Jednotlivé lokality a výskyty jsou přístupné především z vody

Nejen neustálá přítomnost ozbrojené ochranky byla v Kolumbii pro jihlavské geology nezvyklá. „Většinou se tam plavíte na lodích, jednotlivé lokality a výskyty jsou přístupné především z vody. To je i pro nás geology nová zkušenost. Že musíte pracovat z lodě. Taky jsme tušili, že se budeme setkávat s malými a středními těžaři, kteří mají problém s legalizací své těžby. Ale musím říci, že většinou je geolog vítán,“ upozorňuje Jiří Šourek z jihlavské firmy Geomin.
„Naše funkce spočívala především v tom pokusit se jim pomoci nastavit určitá pravidla, jakým způsobem těžit, jakým způsobem získávat drahé kovy bez nebezpečných látek. Jakým způsobem udržitelně využívat ložiska tak, aby bohatá biodiverzita byla postižená co nejméně. Zároveň aby těžaři měli k dispozici metodiku a postupy, jak přírodu navracet k původní funkci. To je velmi důležité.“


Obsahy zlata jsou velmi nízké, první desetiny gramů na metr kubický

Zlato v Kolumbii se vyskytuje ve dvou provinciích. V provincii Antioquia v západních Andách, kde se těží ve štolách a šachtách. Jihlavští geologové působili v oblasti Chocó, kde se zlato koncentruje v sedimentech. „To jsou různé štěrky a písky, které tvoří nánosy podél řek. Obsahy zlata jsou velmi nízké, tam jsou první desetiny gramů na metr kubický. Místní těžaři z řeky štěrky těží,“ vysvětluje Jiří Šourek.
Příbřežní části řek jsou tak těžbou destruované. „Jed potřeba, aby těžař věděl, jak krajinu vrátit do původního stavu,“ upozorňuje Jiří Šourek.
Geomin se kvůli své misi do západní Kolumbii obrátil na Českou rozvojovou agenturu. „Požádali jsme ji o dotaci, aby nám s úvodní etapou tohoto projektu pomohla. Získali jsme peníze z programu B2B. Měli bychom zmapovat příležitosti pro české firmy. Nejenom pro geology, ale i pro firmy, které vyrábí dobývací techniku,“ vysvětluje cíle mise jihlavských geologů Jiří Šourek.

autor: Tamara Pecková
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka