Cena řepky klesá, zemědělcům se přestává vyplácet. Nemáme ji čím nahradit, říkají

Řepka olejka (ilustrační foto)

Zemědělce trápí klesající cena řepky. Ještě před několika lety jim plodina dobře vydělávala, za tunu dostávali i přes 12 tisíc korun. Teď je to sotva osm a půl tisíce. Plodina se tak přestává zemědělcům finančně vyplácet.

„Abych vám řekl pravdu, tak aktuální cena řepky nám dělá starosti. Myslím si, že těch osm tisíc za tunu řepky je taková hraniční mez, pod kterou zemědělec asi nebude ochoten jít,“ popisoval uprostřed řepkového pole nedaleko Olomouce předseda zemědělského družstva Dub nad Moravou Jan Spáčilík.

Cenu plodiny ovlivňuje hlavně situace na globálním trhu s rostlinnými oleji. Podle Spáčilíka roli hrají i další faktory. „Samozřejmě podíl na tom má i výroba metylesteru a jeho míchání jako složky naftové a mnoho dalších situací. To, že té řepky se pěstuje čím dál více a že výroba přesahuje několikátý rok milion tun, tak to je pravda. Trh je schopen vstřebat jen určité množství,“ vysvětloval Spáčilík.

Nahrazení řepky

Zemědělské družstvo Dub nad Moravou řepku pěstuje zhruba na pěti stech hektarech. Pokud ale cena dále klesne, v budoucnu osevní plochu nejspíš omezí. Zcela ji nahradit jinou plodinou je ale podle Spáčilíka nereálné.

„Dneska není žádná velká cena ani u ječmene, ani u pšenice. Krmné plodiny jsou laciné, v loňském roce nám skončila kvóta u cukrovky, takže cena cukrovky je taky pryč, takže ono těch možností pěstování moc není,“ uvažoval o problému Spáčilík.

Špatnou nahraditelnost řepky potvrzuje i předseda Agrární komory Olomouckého kraje Josef Hlavinka.

„Určitě patří do našeho osevního postupu, protože pokud bychom se tedy měli této plodiny zbavit, tak není, co bychom tady dále pěstovali,“ okomentoval Hlavinka. V současnosti se řepka v České republice pěstuje zhruba na 16 procentech zemědělské půdy.