Bystřice chce přitáhnout další obce

Bystřice nad Pernštejnem k sobě chce přitáhnout okolní obce. Starosta Bystřice Josef Novotný rozeslal do všech obcí v okolí města materiál, kterým chce zahájit debatu o slučování obcí. V materiále uvádí argumenty, které by spojení obcí na Bystřicku pod jeden úřad přineslo.

Spojování obcí je podle materiálu jedinou možností, jak dosáhnout na peníze z Evropy a na další dotace. Novotný nabízí obcím veškeré služby úřadu a napojení na sociální, bytovou a kulturní politiku města. V případě, že by se připojením dalších obcí zvýšil počet obyvatel Bystřice nad deset tisíc, zvýšila by se i daňová výtěžnost.