Analematické sluneční hodiny v Borech ukáží čas každému, kdo se k nim správně postaví

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sluneční hodiny

V Borech na Žďársku se každé malé dítě dozví všechno o čištění vody, zpracování bioodpadu na kompost, o těžbě živce v nedalekém lomu.

Stačí, když si projde místní naučnou stezku. Její autoři Blanka a Pavel Křížovi si ale připravili nejedno překvapení i pro dospělé.

Geoparčík je jako krásná zahrada

Některé části stezky vyloženě lákají k procházkám celé rodiny, protože fungují jako odpočinková zóna. „Není to skutečný velký geopark, tak tomu říkáme geoparčík,“ směje se Blanka Křížová u místa s obřími balvany a různorodou flórou. Všechny balvany z okolních i místních nalezišť jsou zakomponovány do krajiny osázené stromky a keři. Místo využívá obec pro své akce: „Je tady hudba, grilujeme, baví se děti i rodiny, všem se tu líbí,“ dodává Blanka Křížová.

Vodní atrakce

„Spousta se toho tady změnila,“ ukazuje Pavel Kříž na nově vybudovanou soustavu rybníčků s hrázemi a přepady. Voda z rybníků odtéká kousek níž do polí, ale ještě předtím si s ní mohou děti pohrát u velké dřevěné pumpy u mlýnků, korýtek a dalších vodních atrakcí.

Sám jsi gnómón

Žulové bloky obroušené do kusů s římskými číslicemi, hladké akátové desky na sezení a borové šišky pod nohama – tento útvar na první pohled klasické sluneční hodiny nepřipomíná, ale skutečně fungují. Na prostředním kameni jsou číslicemi vyznačené názvy měsíců. Kdo chce vědět, kolik je hodin, musí si stoupnout doprostřed na správný měsíc a zdvihnout ruce.

Stín paže ukáže čas na žulových blocích. „Když si sem stoupnete, tak jste gnómón,“ směje se opět Blanka Křížová a dodává: „Sluneční hodiny, tedy jak funguje sluneční čas, to je celá nádherná věda. My jsme o ní nic nevěděli, ale protože jsme tady chtěli mít všechno správně, tak jsme si to nastudovali.“ ​