Trapisté iniciovali vznik sdružení Český západ, které pomáhá Romům v Dobré Vodě

23. únor 2007

Před několika lety byl České republice založen klášter trapistů. Když mniši z tohoto řádu hledali pro klášter vhodné místo, objevili v lednu roku 1999 zchátralý barokní statek Nový Dvůr ve vesničce Dobrá Voda v Karlovarském kraji. Kromě místa pro klášter však v Dobré Vodě našli také poměrně velkou romskou komunitu, pro kterou od roku 2000 organizují pomoc.

Vesnička Dobrá Voda je správní součástí města Toužim. Z celkového počtu 95 obyvatel je 78 Romů. Klášter trapistů od počátku usiloval o podporu integrace romské komunity do společnosti, a to zejména prostřednictvím poskytování pracovních příležitostí. Pracovním poměrem v rámci Kláštera trapistů prošlo dvanáct obyvatel Dobré Vody a nejbližšího okolí. Ale s nárůstem počtu zaměstnávaných osob a s hlubším pronikáním do problematiky dané komunity vyvstala potřeba komplexnější formy pomoci. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšiřující se projekt pomoci romské komunitě oddělit od vlastního Kláštera trapistů a založit samostatnou organizaci, nadále klášterem podporovanou. A tak koncem roku 2001 vzniklo občanské sdružení Český západ, které přispívá ke zkvalitnění bydlení Romů, organizuje programy a volnočasové aktivity pro děti, zajišťuje zvyšování kvalifikace dospělých a vytváří pracovní příležitosti. Velký problém, který sdružení řeší, souvisí s bydlením. Romská komunita v Dobré Vodě totiž obývá jeden panelový dům, který je tvořen čtrnácti malometrážními byty a je v havarijním stavu. Jeho vlastníkem bylo město Toužim, které se ho však rozhodlo prodat. Podrobnosti vypráví Lenka Kuřátková z občanského sdružení Český západ.

Úprava hřiště

"Bytovka, ve které teď Romové bydlí, byla postavena v 60. letech, a v roce 2005 z ní začalo město Toužim odprodávat byty. Situace některých romských rodin byla tehdy taková, že si nemohly dovolit byt koupit. Navíc by ještě v té době rodiny musely vytvořit družstvo bytových vlastníků - a na to nebyly připraveny. A tak do jednání vstoupilo občanské sdružení Český západ a začalo první jednání s komunitou, které představilo různé možnosti řešení: že si buď byty odkoupí, nebo počkají, až město prodá panelový dům někomu, kdo ho koupí celý. Nakonec bylo výsledkem jednání to, že romské rodiny požádaly Český západ, aby na nějakou dobu dům koupil s tím, že se zavázaly, že si byty budou postupně odkupovat."

V roce 2006 získalo Občanské sdružení Český západ dotaci na odstranění havarijní situace v domě a začalo ho rekonstruovat. Odborné práce provádí stavební firma, avšak na rekonstrukci se podílejí i samotní nájemníci.

Výměna oken

"V tuto chvíli jsou opraveny stoupačky, jsou vyměněná okna. A zároveň, aby se romské rodiny nějak spolupodílely na opravě domu, se každá rodina zavázala, že odpracuje 100 dobrovolnických hodin při rekonstrukci."

Romové si změn v době, kde bydlí, velmi váží.

"Změny v té bytovce jsou velké a zároveň je vidět i velká radost těch rodin. Hodně si toho váží a myslím si, že si toho hodně váží také kvůli tomu, že i oni se na tom museli nějakým způsobem podílet. Začínali vyklízením sklepů, když se vyměňovala okna, třídili dřevo ze starých oken, na chodbách čistili omítku. Udělali tam spoustu práce."

Výměna oken

Kromě toho sdružení zajišťuje rekvalifikační kurzy pro Romy a pomáhá jim najít práci. Provozuje také malou dílnu, kde ženy ručně tkají koberce, vyrábějí tašky, ubrusy apod. Romové se do kurzů i jiných aktivit ochotně zapojují, což oceňuje i plzeňský biskup František Radkovský:

"Když jsem si uvědomil, že oni dělají kurzy, protože jim vadí, že nemají doplněné kompletní vzdělání, to, že se učí na počítači, že chtějí umět pořádně češtinu - to jsou velké věci. Tady se stalo něco, co není normálně běžné a sice že ti lidé získali sebedůvěru a důstojnost. A cítí, že proto, aby tu důstojnost měli, je potřeba co nejvíc udělat. A to je, myslím, ta nejdůležitější motivace, která je potřebná. Jinak je nic zvnějšku nedonutí, to musí přicházet takto zevnitř a to se, myslím, tady podařilo. Nebo to, že si chtějí dát do pořádku svůj dům, pracují na tom a mají z toho radost, to je opravdu veliké."

Občanské sdružení Český západ poskytuje také širokou nabídku programů pro děti. Provozuje například školičku pro děti od dvou do šesti let, kroužek vaření či taneční kroužek. Velmi užitečný je také Odpolední klub, který mohou navštěvovat školáci na římskokatolické faře v Toužimi.

"Když dětem skončí v Toužimi škola, čekají tak dvě až tři hodiny na autobus. To by byl čas, kdy by jen chodily po městě, v dešti, v zimě. Začali jsme pro ně dělat odpolední klub a jeho první cíl byl, aby děti měly nějaký bezpečný prostor, kde by mohly ten čas strávit. A po nějaké době jsme zjistili, že některé z těch dětí mají hlad. Tak jsme začali zkoušet takový jednoduchý systém svačin - děti mají možnost dostat na faře svačinu, ale musí se mezi sebou dohodnout, co ten den budou ke svačině kupovat, pak ji někdo musí jít koupit. Tak se navíc učí i trošinku hospodařit, protože na svačinu je vymezena jen určitá částka, nemůže to být svačina za jakoukoliv částku. Také se tím učí mezi sebou komunikovat a šetřit. Když ji zbudou peníze ze svačin, může se koncem týdne koupit něco lepšího a naopak, když ty peníze nevystačí, je pak ta svačina chudší."

Odpolední klub

Mezi Romy v Dobré Vodě působí také římskokatoličtí kněží. Jedním z nich je Martin Sedloň z řádu oblátů:

"Musím říct, že se tam velmi často setkávám s velkým zájmem, ale někdy zase i s velkým nezájmem, nedá se to nějakým způsobem předem příliš odhadnout. Ale myslím si, že Romové jsou velmi rádi, když někdo o ně má zájem. A je důležité ukázat jim lásku a také skrze naši přítomnost a skrze to, oč se snažíme, že je Bůh miluje, že Mu není jedno, jak se mají, že Mu nejsou lhostejné jejich životy, že jejich existence má smysl, že i ty jejich těžkosti nejsou Bohu jedno. To je to, s čím tam přijíždím a co se tam snažím nějakým způsobem ztělesňovat, nakolik je to možné."

Pokud se o občanském sdružení Český západ chcete dozvědět více, můžete navštívit jeho internetové stránky www.cesky-zapad.cz.

Spustit audio