Tajemné síly prý ochraňují hrad Potštejn před špatným počasím i hledači pokladů

1. září 2016
Česko – země neznámá

Věděli jste, že jedním z mála dobytých českých hradů je Potštejn v Královéhradeckém kraji? Zbytky kdysi rozsáhlého hradního komplexu tvoří romantickou dominantu stejnojmenné obce. Potštejn se přitom pyšní bohatou historií, ať už skutečnou či tušenou v mnoha pověstech.

Gotický hrad byl vystavěn zřejmě na konci 13. století. V roce 1312 je zmiňován coby majitel Mikuláš z Potštejna, který patřil k největším odpůrcům Lucemburků v Čechách a stal se loupeživým rytířem. Proto král Jan Lucemburský spolu se svým synem Karlem IV. hrad v roce 1339 během devíti týdnů dobyli a pobořili. Později Karel IV. od potomků rytíře Mikuláše hrad odkoupil a přistoupil k jeho rozsáhlé přestavbě. Právě z doby Karla IV. pocházejí zbytky zdiva v dnešní horní části hradu.

Největšího rozmachu se Potštejn dočkal za slavného rodu Pernštejnů. Získali jej roku 1497 a Vilém z Pernštejna se v první čtvrtině 16. století pustil do renesančních úprav. Rozšířil hrad, který následně s mnoha paláci, vinicemi i mohutným opevněním a četným personálem sloužil jako rezidenční a správní sídlo Pernštejnů.

Hledání ukrytého pokladu

O tom, jak býval hrad kdysi rozsáhlý, si dnes příchozí mohou udělat představu jen z dochovaných zbytků zdiva, hradního paláce a kostela. Z původních šesti bran se přežily čtyři. V konírně se pak nachází replika razícího stroje na mince, který vznikl podle původních návrhů Leonarda da Vinci.

Jediný zachovalý palác

Bohatá historie hradu vzbuzovala vždy fantazii, a tak se k Potštejnu váže řada pověstí. Příběh pokladu, který měl být na hradě ukryt, je znám i z historické povídky Aloise Jiráska. Hrabě Chammaré desítky let věnoval marnému pátrání, luštění značek a tajemných nápisů, hledání chodeb, které měly vést k pokladu.

K povídačkám o pokladu přispěl i tajemný latinský nápis vytesaný v kameni zasazeném v nároží paláce. Jeho historie je skutečně podivná, nikdo netuší, kde se tady vzal a jaký význam má jeho umístění. Pravděpodobně vznikl za doby Jiřího z Poděbrad a byl původně osazen na výšku v průčelí okna či dveří.

Tajemné síly ale prý hrad Potštejn ochraňují i dnes, a to zejména před špatným počasím. Pokud se nad krajem objeví černé mraky, nad hradem se vždy rozestoupí. Na Potštejně tak prý nikdy neprší.

Spustit audio