Sepsáním závěti předejdete sporům, radí notář

11. březen 2016
Dobré odpoledne

V poradně Českého rozhlasu radil havlíčkobrodský notář Ladislav Vondrák jak správně sepsat závěť a proč. Závěť je dobré mít v případě, kdy pořizovatel chce, aby dědictví po něm bylo nabyto jinak, než by tomu bylo ze zákona. „Já si myslím, že závěť je nejdůležitější tam, kde dědicové nejsou vůbec nebo kde jich je moc. Tedy u lidí, kteří mají široce rozvětvené příbuzenstvo. Tam je skutečně dobré to upravit, protože můžu odměnit toho, kdo se o mně opravdu stará, kdo se o mně zajímá,“ vysvětluje Vondrák.

Závěť můžeme sepsat vlastní rukou, kde nesmí chybět datum a podpis. Může být sepsána písemně za účasti dvou svědků nebo ji sepíše notář. Notářský zápis je pro pořizovatele nejbezpečnější. „Jednak mají garantováno, že závěť je sepsána kvalifikovaně, že se neztratí. Závěti psané doma trpí formulačními nedostatky,“ upozorňuje notář Vondrák. Poslední možností je ústní závěť. „Vřele bych ji nedoporučoval. Dá se použít v mimořádných situacích ohrožující život. Před třemi svědky a před okamžikem smrti lze pořídit ústní závěť. Vyžaduje to tuto extrémní situaci. Pokud dotyčný do dvou týdnů nezemře nebo pomine situace ohrožení, závěť zaniká,“ vysvětluje Vondrák. Sepsání písemné závěti u notáře stojí necelé dva tisíce korun.

Závětí lze uzavřít víc, ale nesmí si odporovat

Více závětí je možné využít na různé typy majetku, například dům, auto nebo bankovní účet. Lepší ovšem je všechno sepsat do jednoho dokumentu. Tím usnadníme i případné změny v budoucnu. Pokud je závěť sepsaná notářským záznamem, je dobré případné změny svěřit notáři. „Posoudí, zda-li je nutné udělat novou závěť nebo přistoupit ke změně,“ doplňuje Vondrák.

K vydědění je zapotřebí listina

„Může být opatřena přímo v závěti a většinou to tak i je. Vydědit můžu neopomenutelného dědice, tzn. především svoje dítě. Jsou čtyři zákonné důvody vydědění: pokud mi neposkytl pomoc v nouzi, neprojevuje opravdový zájem, jaký by jako potomek měl, vede nezřízený život, byl odsouzen pro trestný čin spáchaných za okolností svědčící o jeho zvrhlé povaze, vyjmenovává Ladislav Vondrák.

Listina o vydědění je složitější dokument a je velké riziko ho sepisovat neodborně doma. Vydědění lze odvolat nebo kdykoliv během života měnit. Závěť sepsaná notářským zápisem je uložená u notáře, který ji sepsal a je vedena v Centrální evidenci závětí, kam mají přístup všichni notáři.

Nový občanský zákoník radikálně změnil případy, kdy jsou v dědictví dluhy

„Dříve platilo, že dědicové odpovídali za dědické dluhy do výše ceny nabytého dědictví. To už neplatí, pokud dědicové neuplatní tzv. výhradu soupisu,“ upozorňuje notář Vondrák. Pokud dědicové výhradu soupisu neuplatní, odpovídají za veškeré dluhy. „Když je zůstavitel známým dlužníkem, tak je otázkou, jestli dědictví vůbec přijímat. Riziko odpovědnosti tady je,“ doplňuje notář. Dědictví musíme odmítnout jako celek. A můžeme ho odmítnout jen jednou a toto rozhodnutí nelze vzít zpět.

Spustit audio