Sehnat asistenta pedagoga pro jakkoli postižené děti? Často neřešitelný problém

9. duben 2019 10:00

Mnohé školy se potýkají s nedostatkem asistentů pedagogů. Po uzákonění tzv. inkluze se v lavicích tříd objevily děti, které bez spolupracovníka fungovat nemohou.

Zákon zavedl inkluzi a zároveň možnost vyškolit se během dvouměsíčního kurzu právě na asistenta pedagoga. Ani to nestačí, spolupracovníků je málo a zůstane-li jakkoli znevýhodněné dítě ve třídě samo, výuka podle oslovených učitelů neprobíhá standardně.

ZŠ Horka – Domky Třebíč

Zatímco učitelka opakuje s ostatními žáky látku, pro asistentku Radku Štanclovou je to čas, kdy se svou devítiletou svěřenkyní procvičuje zadané úkoly. „Moje práce spočívá v individuální integraci žákyně, používání kompenzačních a didaktických pomůcek.“

Vydává zvířecí zvuky, plazí se mezi ostatními…

Protože dívka přestoupila na školu až v průběhu roku, museli asistentku shánět až na poslední chvíli. Než se ji povedlo získat, uběhly dva měsíce, po které třídní učitelka Jitka Doležalová práci asistentky suplovala. „Velmi těžko můžete vytvořit žákům efektivní pracovní prostředí, pokud někdo další ve třídě vydává zvířecí zvuky, plazí se mezi ostatními po zemi nebo se nekontrolovaně všemu hlasitě směje.“

Dětí se zvláštními potřebami přibývá

Dětí, které spadají do tzv. inkluze, přibývá. Takovým situacím ale mohou předejít sami rodiče, s dítětem totiž mohou jít do diagnostického centra. „Škola je může motivovat k tomu, aby se do poradenského školského zařízení objednali s dostatečným předstihem,“ dodala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Asistent pedagoga

Asistentům pedagoga stačí k provádění práce pouze dvouměsíční kurz, což ale podle mluvčí Lednové nestačí. „Kurzy v délce trvání 120 hodin se ukázaly jako nedostatečné. Prostřednictvím předpisů budeme požadovat navýšení tohoto času.“

Dříve takové děti chodily do zvláštních škol, kde se o ně starali většinou speciální pedagogové s dlouholetou praxí.

autoři: Dušan Vrbecký , mik
Spustit audio