Romové putovali do Hejnic ke své patronce svaté Sáře

21. červen 2006

Uprostřed malebné scenérie Jizerských hor stojí v Hejnicích chrám Navštívení Panny Marie. A právě ten patřil minulou neděli odpoledne Romům. Před chrámem celé odpoledne hrály romské kapely z Liberecka a vystoupil zde dětský taneční soubor. Hlavním bodem programu však byla slavnost za patronku Romů, svatou Kali Sáru.

Kněze hejnického chrámu Miloše Rabana jsem se zeptala, jak dlouhou už má svátek svaté Sáry v Hejnicích tradici a z jakého důvodu se koná.

"Tato slavnost se koná už potřetí a koná se z několika důvodů. V první řadě je to proto, že ze strany církve hledáme, jakým způsobem zase najít duchovní obnovu jak romského obyvatelstva, tak celého tohoto našeho regionu, do kterého nedílným způsobem romské obyvatelstvo patří. Je tady ovšem ta problematika, že romské obyvatelstvo už ztratilo svoji identitu. Tak to má dvojí důvod: nalezení identity a integrity romského obyvatelstva jako takového a co může potom romské obyvatelstvo nabídnout této tzv. majoritní společnosti a tím pak odbourat různé předsudky, námitky a kritiky - třeba i mnohdy oprávněné."

Hejnický kněz Miloš Raban vítá poutníky

Svatá Sára se stala patronkou Romů proto, že pomohla třem Mariím, které byly vyhnány ze Svaté země po Ježíšově ukřižování za to, že šířily zvěst o jeho zmrtvýchvstání. Při útěku se plavily v malé lodičce po moři, avšak v bouři se loďka převrhla a ženy se začaly topit. Jejich volání o pomoc zaslechla Sára a vypravila se je zachránit. Sundala své šaty, hodila je do vody, ženy se jich chytily a Sára je odtáhla ke břehu. Za to, že zachránila nenáviděné a zavržené, byla povznesena na patronku Romů, protože i ti se cítí být všude nevítanými hosty.

Skutečnost, že v záchraně tonoucích Marií hrály roli šaty svaté Sáry, si poutníci v Hejnicích připomněli tím, že na začátku poutě přinesli sošku svaté Sáry ke kašně před kostelem a smočili její šaty ve vodě. Při tom je přivítal hudebník Dušan Kotlár:

Namáčení šatů sošky svaté Sáry v kašně

"Uběhl rok a my se tady v Hejnicích opět setkáváme, abychom slavnostně uctili naši romskou svatou jménem Sára. Sára byla Romka, a proto i slavnost bude po romsku. Romové mají rádi zpěv, tanec, muziku, a jak jste mohli slyšet, muzikou jsme zahájili i slavnost."

Od kašny, která symbolizovala moře, se poutníci se soškou svaté Sáry vypravili do kostela, kde na ně čekalo vystoupení cimbálové muziky Dušana Kotlára, tance v podání dětského souboru a povídání o historii Romů s romistkou Evou Davidovou.

Procesí se soškou svaté Sáry jde do kostela

Oslavy svaté Sáry mají svou tradici především ve Francii. V České republice s nimi začal Mgr. Dušan Kotlár.

"Tento svátek jsme pojali jako takovou slavnost. My jsme průkopníci tady v Čechách, kde jsme to založili, tady v hejnickém prostředí v krásném kostele. Chtěl jsem, aby i tady v Čechách lidé věděli o tom, že se tady něco děje pro Romy, ba i Neromy. Vždyť to je takový svátek pro všechny tím, že se pořádá taková akce, že romská kultura je i vidět."

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

Mají Romové tady na Liberecku možnost zúčastnit se nějakých křesťanských akcí, které jsou přímo pro Romy?

Vystoupení dětského tanečního souboru

"Neznám takovou akci, jako pořádáme my, že by Romové navštívili kostel a před kostelem se hrálo, v kostele se tancoval čardáš a jsem rád, že tomu je tak tady."

Spustit audio