Pondělní Noční linka: Minulost, přítomnost, budoucnost

23. srpen 2021

Patříte mezi lidi, kteří dokázali udělat za minulostí tlustou čáru a kráčí s očekáváním lepších zítřků dál? Pokud jste prožili nepříjemné situace, dokázali jste na ně obratem zapomenout nebo se k nim ve vzpomínkách neustále vracíte? Umíte hledět s optimistem do budoucnosti, i když přítomnost není růžová? Co si v takové chvíli řeknete? Co byste poradili ostatním, kteří zatím neuměli tlustou čáru za minulostí udělat a trápí se?

Minulost označuje soubor událostí, které již proběhly. Minulost není ohraničena nějakým počátkem, nemůžeme říci, kdy začala. Přítomnost, to „při čem“ každý člověk právě je, je složitý fenomén, který zkoumá fenomenologie. Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času. Chápaní jednotlivých časových horizontů nelze přesně definovat, neboť záleží na souvislostech.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...