Několika malým obcím na Vysočině hrozí ekonomické problémy

Důvodem komplikací jsou dotace na plynofikaci, které v mnohých případech obce nečerpaly podle pravidel daných Ministerstvem financí ČR.

Výsledkem jsou milionové dluhy, na které obecní rozpočty nestačí. Hrozba se snáší například nad obcí Kožlí na Ledečsku s necelými pětisty obyvateli, která má státu vracet několik milionů korun. Důvodem je zřejmě chybné načasování dokončení plynofikace. Podle starosty Kožlí Václava Husáka by to znamenalo zastavení veškerých oprav a malých investic minimálně na 3 roky.