Nejtěžší to mají děti narozené jako prostřední

Elen Sejrková, psycholožka

O sourozeneckých konstelacích mluvila v pondělním Tandemu psycholožka z Velkého Meziříčí Elen Sejrková.

Prvorozené děti bývají ze sourozenců nejvíce ctižádostivé, soběstačné, společensky úspěšné, ale také nejvíce stresované, protože se snaží podvědomě naplnit očekávání rodičů. Ti právě od nejstarších dětí nejvíce vyžadují.
Benjamínci, nejmladší sourozenci, mívají nejvolnější režim, rodiče už nemají tolik sil a energie, a taky už jsou zkušenější díky dětem předchozím. Tyto děti jsou otevřené, společenské, ale taky méně samostatné a mnohdy očekávají, že se o ně někdo bude starat i v dospělosti.
Nejsložitější situaci mají prostřední sourozenci. Říká se jim „sendvičové děti“, musí se neustále vymezovat vůči staršímu i mladšímu sourozenci. Na druhou stranu mají vysokou sociální inteligenci, umí urovnávat spory a mají nejmenší problém s opuštěním „rodného hnízda“.