Nadační fond proti korupci ocenil organizaci ROMEA za statečnost

23. prosinec 2017

Ceny za odvahu od Nadačního fondu proti korupci letos získala vedle dopravní expertky Miloslavy Pošvářové i nezisková organizace ROMEA, která dlouhodobě podporuje boj proti rasismu a napomáhá k rozvoji tolerance ve společnosti. Organizace obdržela cenu za spolupráci při odhalování obchodování s volebními hlasy a obchodu s bídou v oblasti bydlení. Více už s ředitelem Zdeňkem Ryšavým natáčela Rena Horvátová.

Podle Zdeňka Ryšavého se Romea ostře staví proti byznysu s předraženými ubytovnami, kdy ze strany majitelů dochází ke zneužívání sociální dávek. Ryšavý je toho názoru, že minulá vláda žádné řešení nepřinesla, naopak se zcela nestandardním způsobem do novely zákona o hmotné nouzi poslanci za ODS Vilímovi podařilo prosadit pojem „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“.

„V těchto oblastech nemůže být u nově uzavíraných smluv vyplácen doplatek na bydlení. Města a obce začaly tento paragraf hojně využívat, například Kladno vyhlásilo zmíněnou oblast na celém svém území. To ale není řešení. Tito lidé nezmizí a chudé rodiny se propadnou do ještě větší chudoby,“

říká ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý a dodává, že by v těchto případech znatelně pomohl zákon o sociálním bydlení:

„Zpravodajský server ROMEA.cz zdokumentoval několik případů, kdy bylo i vysokoškolsky vzdělanému Romovi jasně řečeno, že majitel si Romy nepřeje. Romové pak končí v sociálně vyloučených lokalitách, kde si majitelé bytů a ubytoven udělali za přemrštěnou cenu výhodný byznys.“

Kromě obchodu s bídou dostala organizace cenu i za spolupráci při odhalování obchodování s volebními hlasy.

„Server ROMEA.cz pravidelně píše o nakupování hlasů v romských vyloučených lokalitách. Bohužel - na jedné straně existují politici, kteří jsou ochotni pro sebe nakupovat hlasy a na druhé tu jsou lidé, kteří svou chudobu řeší tímto přivýdělkem. My jsme byli spojkou mezi organizacemi, které pravidelně monitorují kupčení s hlasy a mezi lidmi, kteří by jim mohli v lokalitách pomoct. Kromě monitoringu do budoucna plánujeme preventivní akce, abychom kupčení zabránili, anebo ho alespoň omezili na co nejmenší možnou míru.“

Ocenění by si zasloužili legislativní podporu

Karel Janeček, předseda Nadačního fondu proti korupci ocenil odvahu lidí, kteří se nebáli poukázat na korupci nebo na další negativní jevy ve společnosti bez ohledu na osobní následky. Kromě Romey tak získali cenu i Miloslava Pošvářová a aktivista Jakub Čech.

Karel Janeček

„Já jsem moc rád, že Nadační fond proti korupci stále nachází skvělé osobnosti, které si zaslouží cenu za odvahu. Každý z oceněných se stal díky své statečnosti terčem útoku ve všech možných formách, mezi kterými nechybělo ani fyzické vyhrožování. Proto je velmi důležité, aby byli oznamovatelé korupce a další občansky aktivní osobnosti, které se ve jménu spravedlnosti a pravdy odvažují do velkého osobního rizika, považováni za hrdiny, kterými skutečně jsou. A já jsem rád, že tomu přispívá Nadační fond proti korupci. Je ale zapotřebí nadále zlepšovat podmínky pro oznamovatele a je klíčové, aby měli i legislativní podporu. A my jako občanská společnost na to musíme tlačit a pomáhat tomu.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio