Na Slovensku vyšel aktualizovaný Atlas romských komunit

18. září 2019

Na Slovensku žije asi 440 tisíc Romů. Vyplývá to z nejnovějšího Atlasu romských komunit, který přináší nové zjištění o kvalitě života Romů pod Tatrami. Tématu se věnoval Miroslav Strelec:

Atlas romských komunit byl na Slovensku poprvé vypracován v roce 2004 a následně v roce 2013. Údaje z letošního roku potvrzují, že meziroční přírůstek v romských komunitách se snižuje. Přibližuje vládní zmocněnec pro romské komunity Ábel Rávasz:

„Průměrně v letech 2003 až 2013 v komunitách přibylo 8300 lidí. A teď mezi lety 2013 a 2019 číslo kleslo na 7300. Vidíme, že se prudká populační křivka vyrovnává.“

Na jeho slova reaguje kulturní antropolog Alexander Mušinka:

„Dávno už víme, že se populační křivka Romů zpomaluje, tedy že porodnost klesá a že životní podmínky se postupně zlepšují. Což neznamená, že je všechno dobré a že už není co řešit. Pokud ale porovnáme údaje z prvního atlasu se současnými údaji, je znát jednoznačně pozitivní posun.“

Údaje ze 1177 obcí na Slovensku

Úřad zmocněnce ve spolupráci s Institutem pro výzkum práce a rodiny posbíral velký objem dat v 1177 obcích na celém Slovensku. Do atlasu zařadili 804 obcí, ve kterých je 30 % zastoupení romské komunity. Průzkum však zachytil i menší skupiny ve 373 dalších obcí. Sběr dat se skládal z více fází. Zástupci obcí nejprve vyplnili online dotazník. Více analytik Ľuboš Kovács:

„Dotazovali jsme se na infrastrukturu, druhy obydlí, občanskou vybavenost, atd. Sběr dat trval přibližně pět měsíců.“

Bývalá vládní zmocněnkyně pro romské komunity, dnes ředitelka Romského institutu, Klára Orgovánová upozorňuje, že Atlas romských komunit není sčítáním Romů na Slovensku:

„Samozřejmě, že se údaje porovnávají. Některé lokality si polepšily, jiné si pohoršily, obecně to stále není dobré. Někde mají pitnou vodu, jinde mají cesty, někde mají lepší obydlí. Na druhé straně zase narůstá počet lidí, kteří jsou v neustálé hmotné nouzi. Mnozí lidé jsou v pohybu, cestují do zahraničí za prací, vrací se, atd. Atlas ne vždy mapuje reálnou situaci, ale je to mapování romských osad na Slovensku, které hodnotíme jako marginalizované.“

Od vydání prvního atlasu před 15 lety je patrná značná změna v životě Romů. Například v přístupu k pitné vodě v největších 100 romských komunitách na Slovensku od roku 2004 má o 20 % lidí více přístup k čisté pitné vodě. Třetí vydání atlasu chce vládní zmocněnec využít na podporu projektů v lokalitách, kde je potřeba situaci Romů zlepšit a vyrovnávat tak rozdíly v životní úrovni na Slovensku.

autor: mst
Spustit audio