Komunální volby 2022 – speciál z Pelhřimova

V letošním roce kandiduje v Jihlavě 10 politických subjektů. To je o jeden méně, než před čtyřmi lety, kdy šlo do voleb celkem 11 stran, hnutí a uskupení.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?
  2. Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?
  3. Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?
  4. Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Pelhřimově:

ANO a Nezávislí

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj města a obcí

KDU-ČSL

KSČM

ODS

Piráti

Společně (SPD, Svobodní a Nezávislí)

TOP 09

Za zdravý Pelhřimov

Změna pro Pelhřimov

ANO 2011 a Nezávislí (Bohumila Kobrlová)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Město dlouhodobě o těchto investicích diskutuje, vypracována byla nejedna studie i projektová dokumentace, proběhly diskuse s občany, bohužel k realizaci zatím nedošlo. Je smutné, že občané za svým vyžitím musí jezdit do okolních měst. Dle mého názoru by vedení města mělo své plány prioritizovat, volit projekty odpovídající velikosti města i jeho rozpočtu. Osobně bych se nyní zaměřila na rekonstrukci stávajícího bazénu.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Vhodným řešením je výstavba jihovýchodního obchvatu města, o kterém se taktéž mnoho let diskutuje. Vedení města by mělo být aktivnější a vést s ŘSD intenzivnější jednání. 

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Úkolem města není lákat nové potencionální zaměstnance, úkolem města je udržet své stávající občany a především mladou generaci ve městě. Pro udržení mladé generace je nutné zajistit nejen dostupné bydlení, ale i další kvalitní služby, které jsou dnes v mnoha městech považovány za běžný standard. Město prohospodařilo možnost výstavby nájemních bytů v lokalitě Polní dvůr, kdy prioritu získal soukromý kapitál. Město musí najít vhodné pozemky pro další výstavbu v kombinaci s obecním, družstevním, případně i soukromým kapitálem, a to vždy tak, aby mělo vliv na užívání vzniklé nemovitosti. Město v současné době musí ustoupit od podpory cizích čistě developerských projektů.  

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Pelhřimov patří k bezpečným městům a územní odbor Policie ČR v Pelhřimově má jednu z nejvyšších objasněností kriminality. Vytvořit kvalitně fungující městskou policii by pro město znamenalo vyčlenit nemalé finanční prostředky, a to v současné době není vhodný krok. 

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst  (Jiří Běhounek ml.)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Koupaliště jistě ano, Stráž by jím byla jistě vhodným , po řádné úpravě režimu. Bazén se nepodařilo uskutečnit v tomto volební období a jak se projeví cenová, materiálová a surovinová situace po volbách  k případné realizaci, je těžké nyní předpovídat.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Zklidnění dopravy v průtahu I/34 nastane po realizaci severozápadní části obchvatu. V této chvílí, kdy je vlastníkem komunikace ŘSD jsou možnosti města omezené.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Nejvíce si zaměstnanci z jiných regionů na omezené vyžití kulturní a sportovní, takže podporu směřovat takto. Kulturní zařízení města Pelhřimova výrazně zlepšilo propagaci i aktivitu, takže tato fáze je na dobré  cestě.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Nepotřebuje, součinnost se Policií ČR je na výborné úrovni.

KDU-ČSL (Karel Kratochvíl)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Jednoznačně ano, Pelhřimov potřebuje rekonstruovaný areál bazénu i venkovní koupaliště. Důvody jsou zřejmé – rekreační areál s venkovním koupalištěm ve městě zřetelně chybí a plavecký bazén se blíží technologické hranici provozování. Navíc je občany opravdu hojně navštěvovaný. Z těchto důvodů bylo již před rokem započato se zpracováváním projektu na rekonstrukci bazénu (včetně nově zřízeného wellness nad bazénem) a současně i na vybudování venkovního bazénu. Současná energetická situace si vynutila pozastavení projektování celého záměru a přehodnocení dispozičních parametrů s významným důrazem na minimalizaci energetické náročnosti provozování a ekologičnost projektu. V projektování by se mělo pokračovat ještě v letošním roce tak, aby v roce 2023 byla hotová dokumentace a všechna potřebná povolení pro zahájení stavby. KDÚ v Pelhřimově tento investiční záměr podporuje. Vzhledem k současné finanční situaci podporujeme i etapové řešení výstavby.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Na začátek je nutno shrnout, jaké možnosti město Pelhřimov v současné době v této záležitosti má. Zmíněná komunikace je nyní ve vlastnictví ČR a hospodaří s ní ŘSD ČR. Tím jsou možnosti města limitované. Všechny změny, ke kterým na této komunikaci dochází, jsou možné pouze se souhlasem ŘSD. I přes tyto komplikace jsou z iniciativy města realizovány alespoň některé úpravy. K nim patří především postupná modernizace všech semaforů s následnou aplikací zelené vlny. Příležitostí k provedení zásadních změn na této komunikaci bude po ukončení výstavby západního ochvatu Pelhřimova kolem roku 2026. Legislativně se změní charakter komunikace a rozhodovací pravomoci přejdou na město. Poté bude možné realizovat například vybudování souběžné cyklotrasy. KDU v Pelhřimově podporuje dokončení rekonstrukce semaforů na křižovatce u sportovní haly. Budeme také podporovat záměr měření rychlosti na této silnici i záměr monitorování „průjezdu na červenou“ na křižovatce pod nemocnicí.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Pelhřimovsko má s 1,5 procentem nezaměstnaných druhou nejnižší nezaměstnanost v republice. Zároveň klesá počet vykazovaných obyvatel města. Sice mírně, ale každoročně. Chceme proto počet obyvatel stabilizovat a tím pomoci podnikatelům. Základem je dostupné bydlení. Chceme podpořit družstevní bydlení, rozvíjet fond obecních bytů a vykupovat vhodné pozemky, které však město jako dobrý hospodář musí prodávat za tržní ceny. Nová výstavba by měla do budoucna respektovat limity nastavené územními studiemi a územním plánem. Klíčové jsou i kvalitní služby – budeme věnovat pozornost kapacitě školek, škol a dostatečnému počtu lékařů. Chceme pokračovat v započatých projektech (rekonstrukce bazénu, sporthotelu, sv. Anny, vybudování skateparku, pumptracku) a připravit revitalizaci sídliště Pražská. Třetím aspektem je zdravé město – vybudujeme cyklotrasu z Pražské ke sportovnímu areálu, budeme sázet nové stromy, stromořadí a náležitě se starat o vodní zdroje na Křemešeníku a v místních částech.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

V Pelhřimově byla městská policie zrušena v roce 1996, protože jejich 15 zaměstnanců představovalo vysokou zátěž pro rozpočet města. Finanční náklady městské policie jsou v městě srovnatelné velikosti dnes kalkulovány na přibližně 30 mil. Kč ročně. Uplynulá léta ukázala, že městská policie v Pelhřimově nechybí. V porovnání s ostatními okresními městy v kraji Vysočina město Pelhřimov v počtu trestných činů nepřevyšuje ostatní města, spíše je v převážném počtu různých ukazatelů v lepší polovině. V současné době KDU-ČSL v Pelhřimově proto nebude iniciovat ani podporovat znovuzaložení městské policie. Myslíme si, že je lepší kriminalitě předcházet jak prevencí (posílením protidrogových programů ve školách), tak vhodným utvářením veřejného prostoru (přehledný veřejný prostor bez temných zákoutí a křovin – například v současnosti rekonstruované náměstí mezi gymnáziem a obchodní akademií) a posilováním kamerového systému v součinnosti s Policií ČR.

KSČM (Pavel Hodáč)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Před čtyřmi lety každý kandidující subjekt do současného zastupitelstva měl ve svém volebním programu opravu bazénu a koupaliště. Současné vedení radnice dostalo město do patové situace svým megalomanským projektem aqaparku, který se na poslední chvíli zastavil. Vyhozené peníze za projektovou přípravu jsou nenávratně ztraceny a jsou v řádu milionů. Prosazujeme opravu stávajícího bazénu a modernizaci technického zázemí, abychom nakonec nezůstali bez koupaliště úplně…

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Jediným řešením je urychlená výstavba jihovýchodního obchvatu. ŘSD ho již slibuje velmi dlouho. Jednání by měla být intenzivnější tímto směrem.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Město těží z dlouhodobé vize všech politických subjektů, kterým se v minulosti  podařilo sjednotit se na myšlence výstavby  nových průmyslových zón ve městě a v neposlední řadě i několikafázová výstavba rodinných domků v lokalitě Polní dvůr. Lidé tak mají u nás  kde pracovat i bydlet. V současné době jsou ale možnosti vyčerpány a je třeba uvažovat o společném projektu výstavby družstevních bytových domů, kde by byla možnost stavět výrazně levněji. Pak může město nabídnou bydlení novým zaměstnancům firem ve městě.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Myslím, že v současné době město Obecní policii nepotřebuje. Spolupráce s Policí ČR je na solidní úrovni i když občas něco lehce drhne.  Náklady na provoz Obecní policie si jednoduše v současné době ani město už  ani nemůže dovolit….

ODS (Ladislav Med)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?
V Pelhřimově dlouhodobě chybí venkovní koupání. V letních měsících se v nedalekém rybníku Stráž brzy kazí voda a musí se uměle upravovat, což nese nemalé finanční zatížení pro město. Pelhřimáci pak musí využívat jiná vzdálená místa ke koupání.  Současný krytý plavecký bazén je v provozu už 35 let a potřebuje kompletní rekonstrukci, zejména technologických částí . V sousedství  stávajícího krytého bazénu je prostor pro vybudování venkovního bazénu. Z ankety s občany Pelhřimova, která proběhla před třemi lety, jednoznačně vyplynulo, že našim občanům nejvíce chybí v Pelhřimově venkovní letní koupání. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o zadání studie, následně byla tato studie veřejně projednána s občany a nyní je zadána projektová část. S výstavbou počítáme v roce 2023-2024. Finanční krytí této investice bude zajištěno.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města Největší ulehčení provozu na komunikaci 1/34 je vybudování  obchvatu města. To je zásadní záležitost. I když tento požadavek vzešel již před více jak 20ti lety, bohužel  ŘSD tuto stavbu stále z různých důvodů odkládá. Poslední předpoklad zahájení výstavby je kolem roku 2026. Ostatní možnosti jsou pak pouze kosmetické. Rádi bychom v příštím roce alespoň nainstalovali kamery na dodržování rychlosti.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Míra nezaměstnanosti je v Pelhřimově na nejnižší úrovni v celé České republice. I z tohoto důvodu je Pelhřimov pro občany velmi zajímavým městem. V posledních čtyřech letech proběhla poměrně rozsáhlá výstavba bytových domů a zároveň město připravilo lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Bylo zkolaudováno přes 300 bytů a prodány parcely pro stavbu 40 rodinných domů. Další bydlení se průběžně připravuje a pro rok 2024 bude opět připraveno dalších 20 parcel pro RD. K tomu se připravuje i výstavba bytových domů v nové lokalitě „Křemešnická“. Bydlení občanů je základní priorita pro současné vedení města a tato možnost určitě navýší počet obyvatel v Pelhřimově a tím i podpoří zaměstnanost.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?
Náklady na provozování městské policie jsou nemalé. V dnešní době by se pohybovaly někde mezi 20 až 30 mil Kč ročně. Tyto peníze pak můžeme použít na rozvoj města.  V Pelhřimově je kriminalita jedna z nejnižších v celé České republice a vedení města velmi dobře spolupracuje se státní Policí ČR. Co se týká přestupků, pak tyto záležitosti jsme schopni v určité míře zajišťovat vlastními silami úředníky Městského úřadu v Pelhřimově. Městská policie v Pelhřimově již byla zavedena v 90 letech, ale po roce 2000 byla z výše uvedených důvodů zrušena a zatím nenastala potřeba jí obnovovat.

Piráti (Iva Babincová)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Město Pelhřimov má v současné době připravené stavební úpravy plaveckého bazénu Pelhřimov od firmy OK Plan Architects, kterou vysoutěžila v roce 2020. Tento projekt jednoznačně podporujeme. Bazén se dočká první celkové rekonstrukce od svého vzniku v osmdesátých letech. Návrh zahrnuje změnu stávajících dispozic, dostavbu wellness zóny a tobogánu. Úplnou novinkou bude venkovní bazén umístěný na přilehlém pozemku. Projekt je nadčasový, má jasnou vizi a nedělá žádné kompromisy. Přesně takovou stavbu si Pelhřimov zaslouží. Tato investice bude pro město velkou finanční zátěží. Již dnes je avizováno, že kraj tento projekt v nejbližších letech dotovat nebude. Možnou alternativou financování by bylo zažádat o dotaci státní. V případě stavebních úprav plaveckého bazénu nelze také opomenout rekonstruovat přilehlou křižovatku, což je žádoucí, jelikož je v těchto místech častá dopravní nehodovost. V přilehlých prostorech bazénu je nyní také skatepark, ten bude s výstavbou zrušen. Nový skatepark v… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Řešení této otázky je jednoznačné. Nutností je vybudovat obchvat a to především z důvodu odklonění kamionové dopravy. Tento projekt je již vypracován a realizace je plánovaná na rok 2024. Délka obchvatu bude 4943 metrů a celková částka bude činit 945,15 miliónů Kč bez DPH. Tato silnice je však frekventovaná také z toho důvodu, že lidé dostatečně nevyužívají hromadnou dopravu (zejména do průmyslové zóny). Opět téma, které by mělo být městem lépe propagováno. V případě, že by byl obchvat zrealizován, bylo by žádoucí, aby na této silnici byly vytvořeny jízdní pruhy pro cyklisty. Projekt „Do práce na kole“ je v dnešní době skvělou příležitostí, jak u spoluobčanů podpořit zdravý životní styl a zároveň nezatěžovat město hlukem a výfukovými plyny.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Největší úskalí k nalákání zaměstnanců je nízký nástupní plat, tento fakt město, bohužel, nevyřeší. Přesunování města blíž k dálnici je také nereálné. 😊 Zajímavým řešením by bylo pravidelné setkávání (2x ročně) se zaměstnavateli nejen velkých, ale také malých firem. Zde by se formou „kulatého stolu“ nacházelo společné řešení, jak zaměstnance motivovat k práci v našem městě. Bylo by žádoucí, aby město vytvořilo takové podmínky pro kvalitní městský život, díky kterým by se mladí lidé do Pelhřimova po studiích (zejména vysokoškolských) vraceli. (Například kvalitní mateřské i základní vzdělávání, zvýšení počtu zubařů, praktických i dětských lékařů, pestrý kulturní život, rekonstrukce obecních bytů, které by jim byly k dispozici aj.) Dalším značným problémem, který je spjat s touto otázkou, je také finanční nedostupnost bydlení, toto je jedno z klíčových témat, kterým by se v blízké budoucnosti mělo město zabývat. 

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Město Pelhřimov obecní policii nepotřebuje. Státní policie zvládá svoji práci zdařile. Na druhou stranu je nutno říci, že by mohla být pro město v mnohých směrech prospěšná. Dohlížela by na veřejný pořádek v rizikových místech, pomáhala by zajišťovat veřejné akce a zejména by působila ve městě preventivně. Také by se podílela na pokutování aut na náměstí, kde je nevhodné parkování značným nešvarem. Zajímavým řešením by bylo zřízení detašovaného pracoviště státní policie, například poblíž autobusového stanoviště, kde dochází v největší míře k přestupkům.

Nevhodné parkování v centru města je nyní v kompetenci Úseku přestupkové agendy a veřejného pořádku MÚ Pelhřimov. V současné době čítá pět zaměstnanců. V tomto počtu by měli být schopni zajistit pravidelnou pochůzku městem a svojí důsledností (vybíráním pokut) náměstí od nevhodně parkujících aut vymýtit. Nabízená řešení jasně podporují myšlenku na začátku, že obecní policie v Pelhřimově nutná není.

Iva Šteflová (SPD)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Město je tu od toho, aby zkvalitňovalo život svých obyvatel. Pelhřimov je jedno z mála měst, které nemá venkovní umělé koupaliště, a navíc ještě chátrá vnitřní bazén. Naprosto nevyhovující a nevybavené je přírodní koupaliště Stráž. Město by mělo tento nedostatek v rámci svých finančních možností odstranit.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Nevidíme zásadní problém v dopravním zatížení silnice 1/34. Provoz je plynulý a bez kolon, nedochází k častým nehodám, technicky je stávající průtah vyřešen (normální městská komunikace). ŘSD již dlouhá leta "řeší obchvat Myslotín – Starý Pelhřimov. Jediné, co v tomto může město dělat je neklást těžké podmínky, nedělat obstrukce, brzdit požadavky občanských sdružení směřujících ke komplikaci stavby, vycházet ŘSD vstříc ve věci územního plánování a povolovacích řízení.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Dostatek zaměstnanců je především problém a zodpovědnost konkrétních firem. Bytů je v Pelhřimově dost, ještě jich je část volných, stačí si přečíst inzertní noviny. Nábor zaměstnanců závisí na nabídnutých podmínkách zaměstnavatele, např. na tom, aby si zaměstnanec mohl dovolit hypotéku, či si pronajmout byt. Velkou roli samozřejmě hraje i to, aby občanské podmínky byly pro obyvatele zajímavé (Neutrácet peníze za např. Městskou policii, zakládání městských firem, nákupu různých budov a tyto peníze věnovat na zkvalitnění života obyvatel ve městě.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Městská policie nezvyšuje bezpečnost obyvatel. Ze zákona má v kompetenci veřejný pořádek, přestupky včetně přestupků dopravních. Bezpečnost zajišťuje ze zákona PČR. Na tu platíme daně. Městská policie zatíží městský rozpočet částkou v řádu desítek milionů korun. Městská policie ve svém důsledku nezlepší, nýbrž zhorší kvalitu života lidí ve městě.

TOP 09 (Zdeněk Jaroš)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Koupaliště je důležité, ale musí být navrhnut, tak aby splňoval v co největší míře energetickou náročnost tohoto zařízení. A to byl jeden z důvodů, proč město přerušilo projektování, neboť jsme nechtěli vyprojektovat pěknou stavbu, která by byla následně tak energeticky náročná na provoz, že by nemohla fungovat jako celek.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Optimálně snížením počtu jízdních pruhů a přidat zeleň a prostor pro cyklisty.

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Toto je velmi složitá otázka. Město podporuje výstavbu jak bytových tak i rodinných domů, to je dobrá pobídka, která zajistí alespoň podmínky pro bydlení, což je velmi důležité, pro to aby firmy měli pro své zaměstnance dobré zázemí.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Jsou chvíle, kdy mi pořádková policie ve městě velmi chybí, ale při představě, že by bylo velmi složité personálně tyto pozice naplnit a samozřejmě i zaplatit, tak to vidím nereálné. Je dobré spolupracovat s policií ČR a parkování v centru řešit přes úřad.

Za zdravý Pelhřimov (Jiří Běhounek st.)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Město Pelhřimov musí především řešit otázku stavu bazénu a koupaliště. Sportovní areál v Nádržní ulici se průběžně opravuje a upravuje a je třeba v tom pokračovat. Je to otázka priorit a rozsahu investic, ale přestat bychom neměli. Městu Pelhřimov chybí venkovní koupaliště se zázemím a šatnami. Podle finačních možností realizovat

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?

Rozhodnutí o průtahu I/34 před mnoha lety nelze jednoduše zvrátit. Již mnoho let je v diskuzi a nakreslen a ŘSD slibován jihozápadní obchvat který by situaci vyřešil.Síly je potřeba napřít tímto směrem.Západní obchvat je po několika změnách trasy připraven,ale závisí to na ŘSD a Ministerstvu dopravy - není vůle není prioritou

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

V konkurenci ostatních měst a aglomerací je situace pro venkov velmi složitá. Jedinou možností je zlepšit přístup k bydlení – zkusit přes město zajistit stavbu nájemních bytů a dále rozvíjet nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí. Intensivně řešit i možnosti parkování v sídlištích. Společně hledat se zaměstnavateli další možnosti.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Obecní policie byla v Pelhřimově zrušena před lety a jsme názoru, že díky velmi dobré spolupráci s Policií ČR města a obyvatelům nechybí. Nezanedbatelné jsou i kalkulace nákladů na zřízení a provozování proti případnému benefitu z jejího působení.

Změna pro Pelhřimov (Pavel Hájek)

Mělo by město investovat do budování koupaliště a rekreačního areálu? Proč?

Město se především ve stávající situaci musí zaměřit na udržení stávající infrastruktury a jejího provozu. Opravu bazénu jsme podporovali, ale od samotného začátku jsme vyzývali k tomu, aby se připravilo několik variant opravy bazénu s tím, že pokud nebudou peníze na kompletní rekonstrukci a venkovní koupaliště, tak se bude realizovat jen oprava stávajícího bazénu a ostatní se bude stavět po etapách, až na to město bude mít peníze. Stávající vedení radnice si ale převahou jediného hlasu prosadilo maximalistickou variantu projektu - megalomanský projekt bazénu i s venkovním koupalištěm a nechtělo slyšet na varianty. Po více než roce radnice projektování zastavila a město tak nemá ani projekt, ani varianty řešení a má jen dosluhující bazén. Jsme pro realistickou opravu stávajícího bazénu a především řešení jeho vytápění formou napojení na centrální vytápění. Co se týká sportovního areálu, tam navrhujeme pokračování postupných a dlouhodobých investic a zaměření se na energetické úspory.

Jak chcete řešit zklidnění dopravy na průtahu silnice I/34 centrem města?
Jediným řešením je dokončení jihovýchodního obchvatu, o kterém bylo již dávno rozhodnuto. Doprovodnými opatřeními může být použití prvků inteligentního řízení dopravy na základě vytvoření dopravní mapy města. 

Ve městě téměř není nezaměstnanost a firmy jen těžko shání pracovníky. Jakým způsobem chcete pomoci přilákat do Pelhřimova nové potencionální zaměstnance?

Bydlením a aktivním přístupem k rodinám! To je podle nás hlavní řešení. Město musí připravit nejen další pozemky pro výstavbu rodinných domků, ale začít konečně řešit i pozemky pro družstevní a nájemní bydlení. Tím můžeme přilákat nové obyvatele a ti jsou přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i pro město. Změnit se musí i podpora rodin s dětmi, jinak se nebudou mladí lidé mít důvod vracet po studiích do Pelhřimova. Není možné, aby se neustále vedení města otáčelo zády např. k rodinnému centru Krteček a nechalo ho v prostorách s komerčním nájmem.

Pelhřimov je jediným okresním městem na Vysočině, které nemá obecní policii. Potřebuje ji? A proč?

Pelhřimov nepotřebuje další nákladnou městskou organizaci obecní policii nevyjímaje. Bezpečnost ve městě zajištuje dobrá spolupráce s Policií ČR. 

Spustit audio