„Každou píšťalu musíme vzít do ruky.“ V Chotěboři rozdělávají chrámové varhany

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Demontáž varhan v Chotěboři

V kostele sv. Jakuba v Chotěboři se pustili do demontáže více než sto let starých varhan. Nástroj čeká zásadní oprava, jeho část už delší nefungovala.

Měli jsme tak možnost zaslechnout poslední zvuk původních chotěbořských píšťal. Předseda spolku Varhany Chotěboř Jakub Pikla zapískal na největší píšťalu prospektu varhan.

Nejméně na rok se nástroj ve farním kostele odmlčí.

„Zrovna jsme v útrobách postamentu varhan a odmontováváme trakturu technickou, což je nejslabší článek těchto varhan,“ prochází varhaník a organolog Václav Uhlíř část nástroje, která za běžných okolností zůstává zrakům okolí skrytá. Na demontáž varhan dojel jako dozor z královéhradeckého biskupství.

„Odmontováváme pneumatické trubičky, cínoolověné relé, různé ty aparáty, tak abychom se dostali postupně ke vzdušnicím.“

Podle Jakuba Pikly by přitom samotná demontáž neměla zabrat moc času. „Celkem to jde zatím rychle, doufám, že ten největší kus práce stihneme dneska, dá se to takhle rozebrat během pár hodin.“

Zvuk nových varhan

Hlas starých píšťal se ale po opravě změní, vysvětluje dále Václav Uhlíř: „Bude sice podobný, ale změní se tlak a zřejmě i barva zvuku.“

„Záleží na tom samozřejmě, jak se nám bude dařit vybírat peníze, na jaký objem prací budou prostředky. Jinak máme v plánu, že by se sem postupně po částech měly začít vracet na podzim 2020. Pak se budou dělat další části. Uvidíme, jak to dopadne. Když to bude v horizontu dvou, tří let, budeme velice spokojeni,“ dodal Jakub Pikla.

Varhany z roku 1908

„Varhany tu stojí od roku 1908 v této podobě, už ten nástroj byl více než z poloviny nefunkční. Právě kvůli tomu všemu poškození zubem času bylo potřeba do toho zasáhnout a zrekonstruovat to, aby se daly používat ke svým účelům.“

Kompletní oprava varhan vyjde na zhruba milion osm set tisíc korun. Od roku 2016, kdy spolek Varhany Chotěboř začal s veřejnou sbírkou, se zatím podařilo nastřádat 750 tisíc.