K Litomyšli patří renesance a rytíři. Jejich sochy zdobí jeden z nejkrásnějších domů na náměstí

27. listopad 2021

Litomyšl v Pardubickém kraji se může pochlubit renesančním zámkem, zapsaným na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. K nejvýznamnějším památkám ve městě patří také Dům U Rytířů. Stojí přibližně v polovině Smetanova náměstí a lidé jeho fasádu obdivují také už od dob renesance. Za pojmenování vděčí nejen rytířům, ale i spisovateli Jiráskovi.

V roce 1540 zachvátil Litomyšl velký požár. Popelem lehla celá řada domů, hlavně na náměstí. Na dlouhých gotických parcelách se pak začaly opravovat původní objekty, ale vznikaly i nové. Tak se zrodil Dům U Rytířů, kterému kamenický mistr Blažek vtiskl honosnou podobu v duchu renesance. Dům a jeho výjimečná fasáda byly dokončeny zřejmě v roce 1546.

Fasáda má dnes kamennou podobu, v minulosti byla ale barevná. Pozornost přitahují hlavně čtyři plastické postavy v podživotní velikosti. Jsou to zejména dva rytíři, kteří se výrazově podobají výtvarnému okruhu mistrů, kteří v době renesance působili na pernštejnském pardubickém zámku.

Po levé i pravé straně obou rytířů kameník Blažek, který na fasádě zřejmě nepracoval sám, umístil další dvě postavy. Muže v civilním dobovém oděvu. Jeden drží měšec, druhý knihu, takže je možné, že jde o personifikaci bohatství a moudrosti. Plochu mezi okny a římsami vyplňují reliéfy zvířat. Delfíni, lvi, ale také bájná zvířata jako jednorožci. Na fasádě bychom našli i portréty vousatých mužů. Nad římsou se nacházejí další figurální postavy, a to mytologický mořský bůh Triton, mořská polobohyně a také gryf.

Fasáda Domu U Rytířů byla dokončena v roce 1546

Původně se Domu U Rytířů říkalo Zlaté truby. Podle postav kamenných rytířů na fasádě ale dostal jméno nové. Stojí za tím hlavně spisovatel Alois Jirásek, který v Litomyšli působil jako profesor na místním gymnáziu. V roce 1879 dům popsal v povídce U rytířů, která byla vydaná v knize Maloměstská historie.

Mázhaus zůstal v knihkupectví

Dům U Rytířů prošel v průběhu staletí několika úpravami. Původně měl zřejmě vysoký renesanční štít, v roce 1814 ho nahradila empírová atika. Dům sloužil běžnému bydlení, a to až do začátku 70. let minulého století, v jejich druhé polovině proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kvůli vybudování stálé galerijní expozice. Vstup do mázhausu Domu U Rytířů byl zazděn a dnes je součástí prostoru sousedního knihkupectví.

Rekonstrukce domu přinesla celou řadu překvapení. Tím největším byl původní dřevěný kazetový strop, který se nacházel v zazděném meziprostoru. Byl vyrobený ze smrkového dřeva. Dendrochronologická analýza zjistila, že bylo pokáceno někdy mezi lety 1534 až 1537. Během rekonstrukčních prací se také objevily okenní pilíře s bohatě zdobenými hlavicemi, které si zachovaly původní renesanční barevnost.

Renesanční strop Domu U Rytířů se dlouho ukrýval v zazděném meziprostoru

Dům U Rytířů si můžete prohlédnout nejen z venku, ale také si projít jeho interiér. Sídlí v něm totiž Městská galerie Litomyšl, která nabízí celoročně nejen řadu zajímavých výstav, ale seznámí vás také s historií tohoto výjimečného domu.

Spustit audio