Ekologové zachraňují Radostínské rašeliniště na Žďársku. Prostor by jinak postupně zanikl

15. květen 2022 06:00

Radostínské rašeliniště postupně degraduje. Národní přírodní rezervace se za poslední dvě desetiletí proměnila natolik, že už rašeliniště ani pomalu nepřipomíná. 

To se v menší míře týká také blízkého Dářského rašeliniště. CHKO Žďárské vrchy kvůli tomu chystá velkou revitalizaci obou bažinatých ekosystémů. 

Žáby a obojživelníci

Kolem rašeliniště se ozývají ptáci, žáby ale nikoli, dodává Petr Mückstein z CHKO. „Jsme v jarním období, kdy by se měli žáby ozývat co nejvíce. Zbytky tůní jsou ale tak zarostlé, že obojživelníkům to nevyhovuje. Vajíčka tady už nekladou.“ Cílem je obnovit rašelinné tůně, aby se měli obojživelníci kde množit. 

Rašeliniště Radostín, Žďársko

Problémem jsou také sušší poslední roky. „Radostínské rašeliniště začalo velice rychle vysychat a s tím souvisí i jeho velmi rychlé zarůstání vegetací a stromy. Kdybychom zde stáli před 15 lety, tak na tomto místě, kde dnes vidíme souvislý porost trávy a orobince, byla velká tůňka plná vážek, čolků a žab, to dnes nevidíme,“ dodal Petr Mückstein. 

Obnova

Cílem ochránců přírody je obnovit vodní režim. „Pomocí přehrážek a zvednutí podzemní vody je naší snahou obnovit původní funkci rašeliniště a tím pádem pomoci chráněným rostlinám a živočichům.“

Pokud by CHKO Žďárské vrchy k revitalizaci nepřistoupilo, rašeliniště by mohlo zaniknout. Celá věc je v fázi příprav a výběru zhotovitele. 

Spustit audio

Související