Dopravní asistenti budou na Slovensku pomáhat vlakvedoucím. Řešit budou potíže mezi Romy a majoritou

19. únor 2020

Na Slovensku spustili projekt romských asistentu s názvem DOPAZ, jehož cílem je pozitivně rozvíjet vztahy mezi zaměstnanci Železniční společnosti Slovensko a cestujícími ve vlacích na trase Kežmarok - Stará Ľubovňa. Právě tady totiž docházelo ke sporům mezi majoritou a Romy. Od asistentů se nyní očekává, že možné konfliktní situace podchytí a vyřeší dříve, než k nim vůbec dojde.

Záměrem projektu je rozvoj modelu potenciálního zaměstnávání nízko kvalifikovaných osob. Více ředitel Železniční společnosti Slovensko Filip Hlubocký:

“O pomoc požádali přímo naši zaměstnanci s tím, že zároveň potřebovali personálně. Věříme, že tímto způsobem to bude fungovat a že projekt svůj cíl splní.”

Ve vlacích na trase po východním Slovensku dochází ke konfliktům, které vyvolávají Romové i neromové. Odteď jsou personálu nápomocni dopravní asistenti:

“Očekáváme zvýšení komfortu a bezpečnosti v našich vlacích. Ve vlacích k těmto situacím dochází a jakákoliv pomoc pro vlakvedoucí je velmi vítaná.”

Žadatelé prošli přísným konkurzem

Žádostí o získání pozice asistenta přišlo mnoho. Uchazeči byli nakonec vybráni z různých obcí Podtatranského regionu. Přednost dostali ti, kteří chtějí zároveň dělat osvětu a zkvalitnit kulturu cestování. Více koordinátorka projektu Alexandra Horvátová:

“Přihlásit se mohl každý, kdo ovládal romský jazyk. To byl základní požadavek na funkci dopravního asistenta.”

Všichni dopravní asistenti museli podstoupit výběrové řízení a následně školení. Pokračuje jeden z 22 dopravních asistentů Dominik Oračko:

“Absolvovali jsme kurz první pomoci, školení BOZP a kurz asertivní komunikace.”

Asistenti jsou k dispozici i v situacích, kdy je potřeba pomoci se zavazadly nebo koupit lístek. Asistentka Gabriela Balogová:

“Uvítala bych, kdyby ke konfliktům nedocházelo. Mým úkolem je například i pomáhat při otevírání a zavírání dveří, pomoc maminkám s kočárky, seniorům, atd. Zkrátka všem, kdo to budou potřebovat.”

Pomoc, ne represe

V rámci projektu asistenti realizují osvětové a preventivní aktivity. Znovu Dominik Oračko:

“My nešíříme represi, ale pomoc. Lidé se kolikrát bojí, jestli nepatříme ke Kotlebovcům. Tak to tedy opravdu ne. My jsme zásadně proti extremismům.”

Ve výbavě dopravních asistentů nenajde cestující nic, co by sloužilo na obranu nebo na fyzickou represi. Asistentka Radomíra Bačová:

“Nosíme s sebou lékárničku, deník, reflexní vestu, dezinfekční gel a baterku.”

Projekt národního dopravce pozitivně hodnotí i vládní zmocněnec pro romské komunity Ábel Rávasz. Trvat by měl až do dubna příštího roku.

Dopravní asistenti, kteří projeví zájem a budou splňovat požadovaná kritéria, dostanou prostřednictvím projektu Dej šanci příležitost stát se stálými zaměstnanci. Pro 12 dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů budou vytvořeny pracovní příležitosti skrze řádnou pracovní pozici asistenta vlakvedoucího.

Spustit audio