Domnělá skalní tvrz nebo zřícenina hradu Jiljov nedaleko Zahrádek byla loveckým čihadlem pro panstvo

21. leden 2022

Mezi turisticky nejzajímavější oblasti Libereckého kraje patří Zahrádecko na Českolipsku. A to především díky šlechtickému rodu Kouniců, který vlastnil zámek Zahrádky. Za lipovou alejí vedoucí ze Zahrádek vede modrá turistická značka do Holan. A kdo za sádkami odbočí, narazí na rozcestník upozorňující na nedaleký Jiljov. Údajně pozůstatek tvrze nebo hradní zříceniny. Ve skutečnosti jde o skálu upravenou do podoby čihadla.

O Jiljovu jako panském sídlu se dlouho hovořilo v souvislosti s historickou tvrzí ze 14. a 15. století. V pramenech z té doby se tento název objevuje, ale toto středověké sídlo bylo zřejmě úplně někde jinde. Domněnce nahrávalo umístění skály na valu s příkopem. Už od pohledu to ale nevypadá, že by šlo o hrad či tvrz.

„Dlouho nám dělalo problém zjistit, na co se to vlastně díváme, než jsme podle starých map zjistili, že kolem toho ostrůvku byl rybník napájený náhonem k mlýnu u sádek, ze kterých byly zarybňovány Holanské rybníky. Z něj byl napájen i tento rybníček pro čihadlo pro lov kachen,“ vysvětluje historik Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Kamil Podroužek.

Rybník je už dávno minulostí, a tak se k památce můžete dostat jednoduše suchou nohou. Pískovcový suk je z jedné strany v přírodní podobě, tedy s dutinami a voštinami, z druhé je opracovaný člověkem. Jde o pozůstatek těžby kamene. Skála byla upravená na počátku 19. století do podoby dvoupatrové stavby. Nahoře stávala malá lovecká dřevěná chata.

Příchod přes náhon k mlýnu

Do skalního torza, které z čihadla zbylo, se vchází po tesaných schodech. V patře jsou do kamene vytesané žlaby, jakési truhlíky, ve kterých rostly popínavé rostliny a vytvářely tak vlastně kryt maskující skálu shora. O patro výš je pak výhodná střelecká pozice. Lovilo se shora dolů, a tím pádem střelci nikoho neohrožovali.

K rozhodujícímu poznání účelu Jiljova přivedla historiky značka na staré mapě z počátku 19. století, ve které je na tomto místě zakreslena stavbička s paprskovitou hvězdicí střeleckých průzorů. I když na samotném Jiljově střelecké průzory nebyly, šlo topografickou značku pro posed neboli čihadlo.

K památce vede odbočka z modré cesty

K Jiljovu se dostanete po modré z obce Zahrádky, která vede přímo od železniční stanice kolem zámku Zahrádky přes Valdštejnovu alej a Barbořin kamenný most. Anebo se můžete vydat také po modré z obce Holany od zastávky autobusu k rozcestníku Skalní tvrz Jiljov. Odtud je to zhruba tři sta metrů k vlastní skále.

Spustit audio