Bývalé kaolinové doly u Českých Budějovic ukrývají v útrobách i protiatomový kryt

13. březen 2015
Česko – země neznámá

Bývalý kaolinový důl Orty u Borku severně od Českých Budějovic je unikátní systém pravoúhlých chodeb, které jsou na sebe kolmé a vytvářejí tak jakousi síť. Místo, které v 19. století přineslo zásadní změnu pro mnoho místních obyvatel. Díky němu se totiž krajské město stalo postupně tužkařskou velmocí. Horníci pod zemí vyrazili zhruba šest kilometrů pravoúhlých chodeb, které jsou navzájem na sebe kolmé a vytvářejí tak jakousi síť.

Do nitra dolu je dnes vstup zakázán především kvůli bezpečí. Šestikilometrový labyrint chodeb je totiž často zaplavován vodou z dešťů, a protože jsou vyraženy v pískovci, trpí tím jejich stabilita a dochází zde k častým závalům a propadům stropů.

Jak uvádějí badatelé ze spolku Historie severního Českobudějovicka, je celé důlní dílo rozděleno do tří částí pojmenovaných Hosín I, II a III, které jsou vůči sobě uspořádány vějířovitě. Každá z nich měla svůj vlastní vchod ústící do přírodní erozní rokle, která se táhne až k Borku. Z těchto tří vchodů se zachoval jen vchod do Hosína I, zbylé dva jsou zavaleny. Systémy byly vzájemně propojeny vždy jednou chodbou, která mohla být využita jako nouzový východ. Celkem čítá důlní dílo Orty 5 759 metrů chodeb.

Pověstmi je opředena nejen samotná existence dolu, ale i jeho pozdější historie. Například vznik betonového vojenského krytu, který je uvnitř. Jedním z vysvětlení bylo vybudování protiatomového krytu Československou lidovou armádou v padesátých letech. Zajímavá je také informace o nálezu několika německých zbraní v chodbách. A v 60. letech dokonce snad i několika nevybuchlých leteckých pum.

V rokli před vchodem do Ort mělo být podle historika Jana Cíglbauera zastřeleno také několik německých vojáků sovětskými vojáky na konci války. Pověst se zřejmě váže ke skutečné události, která se odehrála nedaleko odtud na hosínské silnici, kde byl 9. května 1945 zastřelen německý voják Stepan Mettman.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12950.8649109629!2d14.500802040744972!3d49.02259113921556!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDAxJzM0LjYiTiAxNMKwMzAnMTcuNCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1426241031858" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio