Záhadná štola v Jemnici vydala své svědectví

5. listopad 2011
Zprávy z

Odborníci odhalili původ záhadné štoly v Jemnici. Ta se objevila letos na začátku září při výkopech kanalizace v Dačické ulici.

Pod bagristou se tam z ničeho nic propadl kus silnice. Bylo zřejmé, že jde o pozůstatek důlní činnosti, ale nikdo v tu chvíli nedokázal štolu přesně datovat ani říct, jestli se v ní těžilo zlato nebo stříbro. V tuto chvíli je už ale téměř jisté, že šlo o štolu na stříbronosné žíle nazvané Terezie. Je pozůstatkem těžební činnosti z let 1830 - 1832, kdy v těchto místech hraběnka Trautmansdorfová prováděla poslední pokusy o dobývání drahých kovů na svém panství.

Odborníci místo nálezu vchodu do bývalé štoly zaměřili a porovnávali se starými plány a záznamy v archivech a také s mapami. A právě porovnání jedné takové mapky z roku 1830 přineslo kýžené ovoce. Na této mapce jsou body souřadnic objevené šachty a ty naznačují, že na protilehlé straně údolí - v lokalitě zvané U Havířských jam - leží další jámy, tedy pozůstatky dávné důlní činnosti jemnických horníků tzv. jamníků, podle kterých město Jemnice dostalo i své jméno. Protažením spojnic jednotlivých bodů havířských jam a letos nalezené štoly potom odborníci zjistili, že leží na stejné žíle - tedy stříbronosné žíle Terezii.

autor: Michal Malý
Spustit audio