Výstava O svitku představuje desetinu svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze

28. červen 2006

Nová výstava Židovského muzea v Praze nazvaná jednoduše O svitku představuje zhruba jednu desetinu z necelých 600 svitků, které jsou uloženy v muzejních sbírkách. Užití starobylé knižní formy svitku je dnes v Evropě specifické pouze pro židovskou kulturu, s níž Židovské muzeum v Praze po celý tento rok soustředěně seznamuje českou veřejnost v rámci Roku s židovskou kulturou - projektu k oslavám stého výročí svého založení.

Výstava O svitku probíhá od 22. června do 26. července v Galerii Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha (zadní trakt Španělské synagogy). Otevřena je denně od 9:00 do 18:00 hodin mimo soboty.

Výstava O svitku. Na stěně jsou fotografie Karla Cudlína, ve vitríně svitek Tóry.

Podobu svitku si v židovské kultuře uchovává především svitek Tory (Pentateuchu), ústřední obřadní předmět judaismu. Z pergamenového svitku je v synagoze předčítána také biblická kniha Ester a některé další texty. Na výstavě jsou zastoupeny všechny typy obřadních svitků, jejichž krása spočívá především v kaligrafii hebrejského písma. Největší pozornost je věnována privátním svitkům Ester, které na rozdíl od těch synagogálních bývají zdobeny, například ornamentálním dekorem nebo celými cykly ilustrací k příběhu Mordechaje a Ester. Svitky Ester zdobené akvarelem, perokresbou i rytinami dostaly na výstavě jedinečný prostor, který divákovi umožňuje potěšit se jejich krásou doslova v celé délce, dosahující i několika metrů. Zdobené svitky Ester ve sbírce Židovského muzea pocházejí z Itálie, Nizozemí, Německa a Čech z doby od 17. do 20. století.

Svitek Ester, Itálie, 17./18. století, iluminovaný rukopis na pergamenu, kvaš a zlatá barva

Jelikož my jsme zvyklí používat knihy a málokdo z nás měl někdy v ruce svitek, položila jsem několik otázek kurátorce výstavy Olze Sixtové:

Pouzdro ke svitku Ester, Morava?, 18. století, dřevo, polychromie

Tóra je poměrně rozsáhlá kniha. Jaké délky dosahují svitky Tóry, když se rozvinou?

"Z těch svitků, které jsou tady vystaveny, ten větší svitek měří 34 metrů a menší 24 metrů. Jsou dlouhé, jedná se o sešité pásy pergamenu. Dnes se většinou pergamen připravuje z hovězí kůže, text se píše na volné listy a potom se to sešívá šlachou z košer zvířete. Nakonec je svitek navinut na dřevěné tyče, kterým se říká stromy života."

Svitek Tóry, Morava?, 19. století, rukopis na pergamenu, dřevěné cívky

Tóra bývá navinuta na dvě tyče, kniha Ester má to navíjení jiné - jak vypadá?

"Protože Esterky jsou menší, většinou měří jen pár metrů, zhruba od 2 do 5 metrů, tak jim stačí jen jedna cívka a pro některé z nich máme dochovaná i pouzdra. Buď to jsou pouzdra ve formě tubusů s uzávěry, nebo to jsou pouzdra s navíjecím mechanismem, kdy se Ester rozvíjí z pouzdra, kde je taková spára."

Svitek Ester v pouzdře, Palestina, počátek 20. století, dílny hnutí Becalel, rukopis na pergamenu, pouzdro: stříbro a slonovina

Kromě svitků Tóry a Ester jsou na výstavě i menší svitky. Jaké to jsou?

"Kniha Ester se čte o svátku Purim na památku šťastného zakončení ohrožení, které způsobil Židům v Persii zlovolný Haman. A po vzoru svátku Purim a po vzoru knihy Ester, která se o svátku Purim čte, se vyvinul zvyk, že když někdo prošel podobným ohrožením života, sepsal potom ten svůj příběh v literární podobě pro své potomky, aby ho předčítali během výroční oslavy k té události. My máme ve sbírce Židovského muzea necelou desítku těchto rodinných svitků, ta nejstarší událost se odehrála roku 1622 v Praze a nejmladší v roce 1866 v Sušici. Většinou to jsou příběhy, kdy hlavní hrdina je ohrožen vnějšími nepřáteli, jako třeba úřady. Ten nejdojemnější svitek vypráví příběh o tom, jak se v Golčově Jeníkově v roce 1817 zřítila část domu a zavalila dvě děti. Když z nich odklidili trosky, děti byly naprosto netknuté a vyvázly bez úhony. Příběh této zázračné události jejich otec sepsal."

Svitek rodiny Jampls-Segal, Praha,  (po) [5]481 / 1721, rukopis a perokresba na papíru

Svitek si svou inspirativnost uchovává i pro moderní výtvarné umělce, ať už vytvářejí výtvarný doprovod ke knize Ester, nebo se formou svitku a jeho tradiční výzdobou nechávají ovlivnit v původní tvorbě. Přitažlivost této formy dosvědčuje ručně kolorovaný tisk od avantgardního ruského židovského výtvarníka El Lissického (1890-1941), vydaný v Moskvě roku 1917. K tomu Olga Sixtová uvedla:

"Svitek obsahuje veršovanou legendu v jidiš z pera Mošeho Brodersona. Obsah toho příběhu má vazbu k Praze, ale je to imaginární příběh o zamilování pražského muže do pekelné princezny a příběh špatně končí. Text je vybaven ilustracemi El Lisického, které prokládají text v skoro každém textovém sloupci, a navíc ten exemplář Židovského muzea v Praze je ručně kolorován samotným výtvarníkem."

Na výstavě jsou představeny také návrhy ilustrací ke svitku Ester, které v posledních měsících vznikly v mobilní dílně výtvarníka a divadelníka Matěje Formana v jižní Francii. Jeho akvarelové skici by měly v budoucnu vést k vytvoření celého cyklu ilustrací ke knize Ester.

Matěj Forman, Návrhy ilustrací ke svitku Ester, 2006, papír, tužka, vodové barvy

Výstavu O svitku volně doprovází instalace Markéty Vogelové-Cudlínové v Libeňské synagoze, kterou lze navštívit do 6. července 2006. Autorka tam vedle souboru velkoformátových olejomaleb vystavuje také monumentální, zhruba dvanáctimetrový textilní svitek s tématem zrození pouště. K tomu Olga Sixtová dodala:

"Markéta Cudlínová studovala v Izraeli výtvarnou školu a asi jedním z nejsilnějších zážitků pro ní byly vizuální vjemy z pouště. Ten svitek je inspirován prvními kapitolami knihy Genesis a putováním Izraelitů pouští."

Křehkost vystavovaných exponátů je důvodem omezeného trvání výstavy, která je v Galerii Roberta Guttmanna v Praze otevřena po dobu pouhých pěti týdnů.

Výstava O svitku
Spustit audio