Vysočina patří k místům, která jsou do budoucna nejvíce ohrožené nedostatkem podzemní vody

9. září 2023

Jde se dostat k dalším, dosud neobjeveným zdrojům? To teď zkoumají geologové na Vysočině v okolí Velkého Beranova a Luk nad Jihlavou.  

Pomocí elektrického proudu, který přes elektrody pouští do země, zkoumají tazvané krystalinikum. To je vrstva magmatických nebo metamorfovaných hornin. V jejich puklinách se mohou totiž skrývat dosud neobjevené zdroje pitné vody.

Podle hydroložky z Českého hydrometeorologického ústavu Hany Hornové se Vysočina do budoucna musí spoléhat spíše na povrchové zdroje vody: „Dá se očekávat, že konkrétně oblasti na Vysočině budou při probíhající a očekávané změně klimatu náchylnější k nedostatku vody. Bude potřeba vodou šetřit a ve větší míře využívat povrchové zdroje.“

Spustit audio