Ve Vodním domě Hulice vám představí různé tváře vody. A umožní vám relaxovat pod vodní hladinou

17. březen 2023

V těsné blízkosti vodní nádrže Švihov, která vznikla na řece Želivce před soutokem se Sázavou nedaleko středočeských Hulic, stojí Vodní dům. Moderní expozice představuje dvě tváře vody. Jednak jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů, jednak jako nezbytnou podmínku našeho života.

Vodní dům vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. Informace nabízejí zajímavě řešené panely, k dispozici jsou velkoformátové fotografie i mikroskopy. Dozvíte se o nekonečné cestě vody a prohlédnete si i akvária, ve kterých objevíte všechny zástupce sladkovodních ryb žijících na našem území.

Už při vstupu se vám zatají dech. Budete totiž procházet přibližně dvacet metrů dlouhým modelem potrubí, kterým se z vodní nádrže Švihov dopravuje pitná voda do blízkosti hlavního města Prahy, konkrétně do Jesenice u Prahy. Potrubí má průměr dva metry a autentickou atmosféru doplňují zvuky šplouchající vody.

U recepce si můžete vyzkoušet hmatové akvárium, kde je možné si zblízka prohlédnout a dokonce i osahat škeble nebo vodní šneky. K překvapení mnohých návštěvníků jsou tu i raci, které je čas od času možné v rámci komentovaných prohlídek nakrmit.

Relaxace v mušlích nebo pod vodní hladinou

Oblíbené jsou obrovské říční mušle, do kterých se děti mohou schovat. Dospělí se zase mohou posadit k modelu břehu řeky Želivky a do sluchátek si pustit hlasy nejrůznějších vodních ptáků nebo žab.

Nejoblíbenější je ale relaxace v uzavřeném prostoru, který simuluje prostor pod vodou. Zatímco se díváte do obrovského akvária plného ryb, na stropě se promítá vodní hladina. Vnímáte vlnky i pohyby různých stínů vodních rostlin. Zažijete tak podobný pohled, jaký mají ryby. Pokud si chcete odpočinout, je právě tady to správné místo. Usadíte se do pohodlné lenošky, pustíte si do sluchátek zvuky vody nebo relaxační hudbu.

V atriu Vodního domu si s vodou můžete i hrát

Zajímavé je i okolí Vodního domu. V atriu na vás čekají umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene přes četné meandry až po ústí do jiného vodního toku. Vodu můžete ovládat pomocí různých čerpadel, pump a pák, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

Z interiéru Vodního domu můžete u velké skleněné stěny nahlédnout i pod hladinu umělého jezera a prohlédnout si vzrostlé sladkovodní ryby, které často připlavou až k návštěvníkům. Zajímavá je také interaktivní mapa ukazující různá povodí řek.

Je tu i nová expozice evropského projektu „Čistá voda není náhoda“. Díky virtuální realitě je možné si prohlédnout proces výroby pitné vody přímo v úpravně, která je jinak veřejnosti nepřístupná. Děti si tu mohou zahrát virtuální hry a prohlédnout si pstruhy, kteří jsou součástí celého čistícího procesu. Ačkoliv jsou na čištění vody používané nejmodernější technologie, i dnes se jako první signalizace čistoty vody používají právě pstruzi. Na případnou změnu kvality vody totiž okamžitě reagují.

Spustit audio