Ve Včelničce požehnali nové kapli a připomněli komořího papeže Pia XI.

25. červenec 2021 07:00

Včelnička na jihozápadě Vysočiny má novou kapli sv. Anny. Požehnal jí českobudějovický biskup. Zároveň tam připomněli slavného rodáka.

Nové kapli sv. Anny ve Včelničce u Kamenice nad Lipou požehnal při slavnostní bohoslužbě českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Žehnal se i nový zvon pro kapli a odhalena byla pamětní deska Janu Jiřímu Rücklovi, místnímu rodákovi, který byl i komořím papeže Pia XI.

Rodina Rücklů

„Včelnička je od roku 1870 spjata se jménem Rückl. Přišli sem, založili sklárnu: měli jsme tu železárny, po nich přišla sklárna. Začali tady foukat sklo, vybudovali ještě sklárny Nižbor a Skalice. Jméno Rückl tady bylo až do roku 2004, kdy sklárna zanikla. To jméno nás provází životem, je pro obec Včelnička stěžejní. Doktor Rückl se tu narodil, žil tu asi tři roky, pak odešli s rodinou do Nižboru. O jeho přínosu vypovídá už jenom to, že se dostal až do Vatikánu. Zastával názor demokracie, křesťanství, to, co bychom dnes měli dodržovat všichni,“ řekla starosta obce Milena Hronová.

Pamětní deska Rückla je u vchodu do kaple, její umístění inicioval kardinál Dominik Duka. Jan Jiří Rückl (1900–1938) byl prvorepublikový průmyslník, diplomat i publicista. V roce 1935 byl výkonným předsedou celostátního sjezdu katolíků ČSR. Ve stejném roce se postavil za kandidaturu Edvarda Beneše na prezidenta republiky. „Ve své politické, odborné přednáškové a publicistické činnosti usiloval o spojení křesťanského tradicionalismu s hodnotami moderní civilizace. Za svoji práci obdržel vysoká církevní ocenění,“ uvedl právní historik Jan Kotous.

Kaplička ve Včelničce

Ve Včelničce zatím byla jen malá kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. Starostku mrzelo, že při úmrtí obyvatel museli vyzvánět rozhlasem. Zastupitelům proto navrhla postavit na místě starých lip, jež v roce 2017 srazila vichřice, novou kapli se zvonem. Chtěla ji zasvětit ženě, ochránkyni matek a manželství, volba nakonec padla na svatou Annu.

„Je to velká událost, žádnou kapli se zvonem jsme tu nikdy neměli. Jak se říká, přepsaly se dějiny, protože tato stavba už tady bude s námi,“ řekla starostka.

Zvon pro kapli odlilo jihočeské Zvonařství Michal Votruba. Zvon váží 40 kilogramů, je 39,5 centimetru vysoký, naladěný do tónu C3. „Celá tato událost se určitě zařadí mezi nejvýznamnější v historii obce, ve které dnes žije pouze 242 obyvatel,“ řekl mluvčí budějovického biskupství Petr Samec.

autoři: František Jirků , mik | zdroj: ČTK