V rybnících na Vysočině se objevuje škeblice asijská, invazivní druh se letos šíří více než v předchozích letech

15. listopad 2023 13:36

Na dně lovených rybníků se teď často vyskytují nafialovělé škeble. Jde o invazní druh škeblici asijskou. Objevil se například na dně rybníka v Kamenici nad Lipou, na Humpolecku i u Moravských Budějovic.

Mlže je podobný našim původním druhům škeblí. Je ale invazní a při větším rozšíření může ovlivnit místní ekosystémy. Ochránci přírody tak teď žádají, aby jejich případný nález lidé hlásili.

Škeblici asijskou je možné poznat podle příměsi fialové barvy na schránce a na vnitřní straně lastury je narůžovělá.

Případný výskyt škeblice asijské je potřeba hlásit Agentuře ochrany přírody a krajiny. „Její larvy parazitují na žábrách kaprovitých ryb. Pak je potřeba s vlastníkem rybníka domluvit režim vypouštění, aby ryby neunikaly do spodních rybníků. I manipulace s rybami je specifická,“ vysvětluje ředitel agentury na Vysočině Václav Hlaváč.

Spustit audio

Související