Úterní Noční Linka: Kultury cizích zemí

Na dnešek připadá Evropský den židovské kultury. Měli jste v životě možnost poznat jinou kulturu, než je ta naše, středoevropská, slovanská? Kterou cizí kulturu a ve které zemi jste měli možnost navštívit a poznat a jak na vás ta jinakost působila?

Přirozenou lidskou tendencí je vnímat a hodnotit svět z vlastní perspektivy. A podle toho i jednat. Stále větší propojenost mezi národy na nás klade nové nároky. Přísloví "podle sebe soudím tebe" může vést do slepé uličky konfliktů a neporozumění. Pojďme společně poodstoupit z naší komfortní zóny a třeba vnímat svět z jiné perspektivy!  Možná si uvědomíme, že přestože nás odlišuje barva kůže, náboženské vyznání nebo rozdělují politické názory, všichni jsme lidé s velmi podobnými city a zájmy a je jen náhoda, v jaké kultuře nebo rodině jsme se narodili.