Tající sníh zvyšuje hladinu poloprázdných přehrad. Švihov stoupá řádově o desítky centimetrů

Vodní dílo Želivka – Švihov
Vodní dílo Želivka – Švihov

Na sníh nebo vodu obecně čekají také vodohospodáři. Přehrady se totiž ještě nevzpamatovali z letního sucha, kdy hladina klesala i o metry směrem dolů.

Želivka – Švihov je největším zdrojem pitné vody. Přehrada má necelých padesát kilometrů na délku.

„Teďka je ta hladina zakleslá asi o tři metry níž než bychom si asi představovali, ale stále je to s rezervou velké množství vody. Před Vánoci nasněžilo, potom to trošku roztálo, tak začala hladina zase stoupat a od 11. prosince stoupla o dvacet centimetrů.“

Z letošní bohaté sněhové nadílky se raduje vedoucí vodohospodářského dispečinku povodí Vltavy Karel Březina. Díky sněhu se totiž začíná do vodní nádrže Švihov vracet voda, která odsud zmizela během loňského suchého léta.

Voda ve sněhu

Další leží na březích, zatím ještě v pevním skupenství. „K poslednímu pondělku to bylo 18 milionů krychlových metrů vody ve sněhu. Kdybychom si vzali takové hodně zjednodušené pravidlo, že zhruba třetina do té nádrže přiteče, tak je to 6 milionů kubíků.“

To je asi dvojnásobek množství, které do Švihova přibylo od Vánoc. Švihov přitom díky rozlehlosti vodní plochy loňské sucho nezasáhlo s takovou razancí, jako jiné nádrže. I tak tu ale dál platí opatření na šetření vodou. „Zastavili jsme provoz malé vodní elektrárny, takže veškerou vodu taky akumulujeme pro to vodárenské využití,“ potvrzuje hrázný Švihova Radovan Synek. Ten nemá na starost jen dostatek vody, ale i její kvalitu.

Úpravna vody

„Ta nádrž funguje jako taková úpravna vody - velká, biologická, takovým vnitřním přirozeným metabolismem těch organismů v nádrži dochází k dočišťování té přítokové vody. Tak vlastně dodáváme kvalitní čistou surovou vodu.“

A vodu prý šetří i sami lidé, kteří se naučili otáčet kohoutkem méně, než dříve. „Odběr povolený tady na té nádrži je 5,25 kubíku, přičemž maximálně může být i sedm kubíků. V současné době bereme okolo tří kubíků. Je tam rezerva.“

A aby voda pro víc než milion lidí byla také kvalitní, platí na Švihově zákaz jakýchkoliv rekreačních aktivit. Tedy i těch zimních.