Při opravě rodného domu výsadkáře Jana Kubiše se našly unikátní dokumenty

26. duben 2013

Při opravě rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku se našly doposud neznámé dokumenty. Fotografie, korespondence a část stejnokroje dokumentují některé okamžiky ze života jednoho z účastníků atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Jedná se o velký poklad pro českou národní a vojenskou historii. V domku se našlo například školní vysvědčení, domovský list Jana Kubiše, legitimace sociálního pojištění, několik pohlednic a také fotografie vojáků. Na žádné z nich ovšem sám Kubiš není.

Všechny dokumenty pocházejí z doby, kdy Jan Kubiš sloužil v Československé armádě, ještě předtím, než odešel do Velké Británie, aby tam působil v zahraničním vojsku.

„Nazdar Jene. Díky za dopis, ani nevíš, s jakou obavou jsem ho otvírala. Domnívala jsem se, že mne překvapí oznámení o tvém sňatku, když tak dlouho jsi nedal o sobě vědět. Nebylo by to nic divného, půl roku je dlouhá doba, co jsme se neviděli. A sejde z očí, sejde z mysli,“ stálo například v objeveném dopise, který Kubišovi napsala neznámá přítelkyně 18. května 1939. Měsíc nato opustil Jan Kubiš protektorát.

Předměty nalezené v Kubišově rodném domě jsou například součásti stejnokroje, nárameníky nebo ozdoby a znaky z čepice. A také vycházkový bodák, který si Jan Kubiš zřejmě sám pořídil a nosil na vycházku.

Podle starostky obce Jitky Boučkové už v podobný nález skoro nikdo nedoufal:

„Dá se říct, že rekonstrukce je z 80 procent hotová a už jsme trošku zoufali, protože jsme všichni věřili, že bychom mohli nějaké věci po rodině Kubišově v domku objevit. Ale byli jsme trošku zklamaní, pořád nic nepřicházelo.“

O Kubišově životě před válkou se dosud mnoho nevědělo

„Až v momentě, kdy došlo na schody na půdu, které jsme původně vůbec nechtěli opravovat, tak jsme odtrhli nášlap toho schodu a pod ním právě tento poklad byl,“ řekla starostka Dolních Vilémovic.

Kubišův rodný dům dostala darem obec a rekonstruuje ho, aby tam zřídila expozici věnovanou tomuto významnému rodákovi. Dokončení opravy závisí na penězích. Chybí prý něco přes půl milionu. „Máme zbožné datum a to je 22. červen, kdy si obec Dolní Vilémovice připomene sté výročí narození Jana Kubiše,“ doufá starostka.

Unikátní předválečné dopisy a dokumenty nalezené při rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích

Historici zatím nevědí, kdo dokumenty a předměty ukryl a v jaké době. Předpokládají ale, že se do úkrytu dostaly zřejmě poté, co se Jan Kubiš na konci roku 1941 vrátil do protektorátu, aby v květnu 1942 s Jozefem Gabčíkem provedl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

„Z 90 procent to byl určitě někdo z příbuzných, mohli to být sourozenci, mohli to být rodiče. Je podivné, že vlastně na těch fotografiích není žádná podobizna, není vůbec žádná možnost identifikovat strýce, který byl vlastně tady v protektorátu načerno,“ uvažuje Kubišův synovec Jiří Dusík.

„Já si myslím, že v době, kdy oni už ty parašutisty hledali, bratr nebo někdo věděl, že se něco děje, tak možná i na popud Jana Kubiše nechal všechny fotky nebo věci nevím, jestli zničit, aby se ta souvislost nedostala k rodině Kubišů,“ dodává.

Nálezu si příbuzní velmi cení, z předválečné doby totiž o Janu Kubišovi nemají žádné podrobné informace, fotografie, ani hmotné památky. Jiří Dusík navíc doufá, že rodný dům by mohl vydat ještě nějaké tajemství.

Válečný příběh Jana Kubiše už historici zmapovali, jeho předchozí život byl ale až dosud velkou neznámou. Nález proto považují za velmi významný.

„Díky tomu nálezu se nám podaří dát dohromady významnou etapu jeho života včetně i třeba takových – zdálo by se bezvýznamných – detailů, jako jak se vlastně stěhoval po Dolních Vilémovicích, v jaké době kde přesně bydlel. Protože v adresách dopisů a celé té korespondence, která se dochovala, se může nalézt spousta zajímavých informací,“ potvrdil Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

„Téměř vše se váže k jeho kariéře vojáka. Vcelku jasně z toho vyplývá skutečnost, že rozhodnutí Jana Kubiše odejít v roce 1939 z protektorátu a zapojit se do činnosti našich zahraničních jednotek, stejně jako potom jeho rozhodnutí dobrovolně se ve Velké Británii přihlásit k činnosti v okupovaném protektorátu, nebylo okamžikem náhlého nápadu, ale směřoval k tomu evidentně celou svou vojenskou kariéru už od roku 1935,“ dodal.

Nález teď dostanou na starost restaurátoři

Předměty teď budou odborně ošetřeny a po dokončení oprav domku se vrátí do Dolních Vilémovic a stanou se součástí expozice.

„Trojrozměrné exponáty ze stejnokroje budou ošetřeny a aspoň část z nich bude vystavena v rodném domku Jana Kubiše. Papírové věci budou po restaurování schovány do depozitáře a v rodném domku Jana Kubiše budou velmi, velmi zdařilé a kvalitní kopie,“ upřesnil ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Podle něj je především velkým štěstím, že starostka dokázala dům získat pro obec. Pak se totiž mohla uspořádat veřejná sbírka na jeho opravu a později také zahájit samotná rekonstrukce.

„Tohle kdyby se nestalo, tak bychom se vlastně nikdy k těmto věcem nedostali. Další velké štěstí je to, že dělníci, kteří na stavbě pracují, okamžitě poté, co odkryli ten schod, paní starostku kontaktovali. A ona všechny ty věci zachránila a my jsme je převzali jako dar od obce do sbírek,“ shrnul Knížek.

autoři: jze , heš , jas , ves , mta , Kristina Winklerová
Spustit audio