Pravidla soutěže Pašák Vysočiny

4. říjen 2021

Na webu vysocina.rozhlas.cz probíhá hlasování o Pašáka Vysočiny. Soutěž má vlastní pravidla, která jsou zveřejněná níže.

Anketa má své bezpečnostní prvky, které všem soutěžícím doporučujeme pozorně přečíst.

Bezpečnostní prvky hlasování

Při samotném hlasování jsou dva bezpečnostní prvky, které mají za úkol zamezit používání robotů a jiných nekalých praktik. „Při hlasování je nutné úplně dole zaškrtnout políčko ‚nejsem robot‘, jedině tak se váš hlas přičte,“ dodal editor Milan Kopecký.

Dále platí omezení pro každou IP adresu (= identifikaci počítače v internetu), z každého počítače je možné hlasovat jednou za 30 minut. „Pokud bydlíte v bytovém domě, aglomeraci rodinných domů nebo hlasujete z firmy, kde je větší počet počítačů, může se stát, že také narazíte na půlhodinové omezení. Poskytovatelé připojení totiž často sdružují počítače pod jednu veřejnou IP adresu,“ dodal.

Zasahování do hlasování

Pořadatel ankety Český rozhlas si vyhrazuje pravidlo týkající se nekalých praktik. „Používání falešných účtů, jednorázových e-mailů a dalších postupů pro obcházení limitů hlasování je zakázáno. V opačném případě budou tyto hlasy zneplatněny. Zneužívání těchto praktik bude monitorováno.“

P R A V I D L A  SOUTĚŽE

Termín soutěže:

 1. Soutěž Pašák Vysočiny probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a na internetových stránkách vysocina.rozhlas.cz od 4.10. do 9.11.2021.

Organizátor soutěže:

 1. Organizátorem soutěže je Český rozhlas, Vinohradská 12. 120 99 Praha 2, pobočka Český rozhlas Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava.

Účastníci soutěže:

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům s trvalým bydliště v kraji Vysočina. Soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, nebo právnické osoby (firmy).

Výhra:

 1. Poukazy na chovatelské potřeby v OD Reiterman v Jihlavě v hodnotě 8.400 Kč (12 poukazů, á 700 Kč).

Princip soutěže:

 1. Soutěžící mají za úkol zaslat do soutěže fotografii svého psa na adresu pasakvysociny@rozhlas.cz. Fotografie budou umístěny na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina (vysocina.rozhlas.cz). Zde budou pro jednotlivé fotografie hlasovat návštěvníci stránek. Soutěžící, jehož fotografie získala nejvíc hlasů, získává výhru (viz bod č. 4).
 2. V případě, že je majitelem psa někdo jiný než soutěžící, který fotografii do soutěže zaslal, nemá nárok na výhru. Výherce je soutěžící, který zaslal fotografii.
 3. Z jedné IP adresy (počítače) je možné hlasovat 1x za 30 minut.
 4. Z hlasujících návštěvníků internetových stránek Českého rozhlasu Vysočina bude vylosováno 5 výherců poukazu na nákup v OC Reiterman v Jihlavě v hodnotě 1.000 Kč.

Předání výhry:

 1. Výhru si výherce vyzvedne v sídle organizátora, v redakci Českého rozhlasu Vysočina, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.
 2. Výhru organizátor nebude posílat poštou.

Obecné podmínky:

 1. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.
 2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užívání.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména a zaslané fotografie ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách nebo propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 4. Organizátor je oprávněn kdykoliv soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla.

Kompletní pravidla soutěže najdete na internetové stránce vysocina.rozhlas.cz

autor: mik
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová