Pětkrát dříve, dvakrát později. Kvůli svátkům se letos sedmkrát posunou termíny výplat důchodů

18. březen 2018
Důchodce, senior, stáří, chodítko

Státní a ostatní svátky stanovené zákonem letos sedmkrát posunou termín výplaty důchodů. Ve dvou případech to bude na pozdější datum, pětkrát budou naopak důchody vyplaceny dříve. Změna se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Informovala o tom Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Důchody, jejichž výplatní termín připadá na Velikonoční pondělí 2. dubna, budou splatné o den později. Stejné je to i s důchody, které měly být vyplaceny na Den vítězství 8. května.

Naopak v pěti případech obdrží klienti důchod o jeden, dva či tři dny dříve. Státní svátek připadající na 6. července posune termín důchodu o dva dny, Štědrý den dokonce o tři dny dopředu.

Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách.

Výplatní termíny jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

Loni Česká správa sociálního zabezpečení na důchodech vyplatila 404 miliard korun, zhruba o deset miliard více než v roce 2016. Průměrná výše starobního důchodu vzrostla o 390 korun na 11 850 Kč. Na konci roku bylo v České republice 2 895 963 důchodců.

Důchody, výplaty