Opravit drobné památky pomůže grant Nadace Via, žadatelé mohou získat 40 tisíc korun

4. únor 2016

Až 40 tisíc korun mohou dostat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, farnosti, obce a další organizace na opravu drobných památek volně stojících v krajině. Na rekonstrukci pomníčků, mohyl či kapliček je totiž možné získat grant od nadace Via, která dá na tyto účely celkem 710 tisíc korun.

Cílem programu nadace VIA je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, ale i mezi lidmi navzájem.

„Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde lidé žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová,“ uvádí nadace na webu.

Drobnou památkou rozumí nadace krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu, jako třeba kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly a podobně. Z programu nelze podpořit třeba movité památky, velké stavební památky nebo pomníky obětem světových válek

„Větší památky spadají pod nějaký ochranný program, třeba ministerstva kultury. Takže tam o podporu není možné žádat,“ vysvětluje Zdeněk Mihalec z Nadace Via. „V letošním ročníku se chceme více zaměřit na obnovu malých, drobných židovských památek,“ dodává.

Žádosti o grant posuzuje nezávislá hodnoticí komise jejíž složení a kritéria pro výběr projektů k podpoře schvaluje Správní rada Nadace Via.

Autor vybraného projektu pak může na opravu drobné místní památky získat až 40 tisíc korun, bonusem je pak možnost získání částky až 2 tisíc korun na odborné konzultace týkající se projektu.

Uzávěrka pro zaslání žádostí o grant je 7. března 2016.

autor: ČRo
Spustit audio