Ochranáři přenášejí raky na lepší místa. Laici to dělat nemají

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Odchyt raků ve Žďárských vrších

Ve Žďárských vrších ochranáři přírody vybírají raky z vysychajících koryt. Přemisťují je do výše položených rybníků, kde je ještě dostatek vody.

Ekologové zároveň varují, aby se do podobných akcí nepouštěli laici. Bez dobrých znalostí mohou místo pomoci způsobit škody. Hrozí totiž, že do nových lokalit zavlečou nemoci nebo nebo nepůvodní druhy, typicky raka signálního.

Kateřina Machová z SCHKO Žďárské vrchy hledá v potoce raky

„Nikdy si nemůžete být jisti, pokud fakt nejste školení v rozpoznávání těch druhů raků, jestli nepomáháte nějakému tomu invaznímu druhu, který pak decimuje původní populaci,“ vysvětluje Kateřina Machová, mluvčí správy chráněné krajinné oblasti Žárské vrchy.