Kostel Mistra Jana Husa v Pečkách má jako jediný kostel na světě kubistický interiér

4. červenec 2006

Za první světová války byl v letech 1914-1916 postaven k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa v Pečkách českobratrský evangelický kostel podle projektu architekta Oldřicha Lisky, spolupracovníka Josefa Gočára. Zachovaný kubistický interiér s původním vybavením je unikátem svého druhu, protože se jedná o jediný kubistický interiér kostela na světe. Ve čtvrtek 6. července na Den upálení Mistra Jana Husa bude kostel otevřen veřejnosti - první prohlídka proběhne od 10 hodin a druhá od 14 hodin.

Na tuto kubistickou perlu, která doposud unikala odborné veřejnosti, se snaží upozornit kunsthistorik Dr. Miloslav Vlk, který objasňuje význam kostela v Pečkách takto:

"Jediná podobná kubistická věc je kazatelna v českobratrském kostele na Žižkově, která je od Emila Králíčka. Ale to je pouze kazatelna a mříže, nikoliv celý interiér. Ojedinělost kostela v Pečkách spočívá v tom, že je zde naprosto celý interiér, protože jinak kubismus byl věnován pouze světskému prostředí a hlavně bytové architektuře - obytnému interiéru.

Kostel Mistra Jana Husa v Pečkách

Nic obdobného není ani ve světě, jak dodává Miloslav Vlk:

"Český kubismus je světová rarita, neexistuje nikde na světě, protože všude byl pouze malířským směrem; věnovali se mu sochaři, ale nikde jinde neexistuje to co tady, protože tady se ho ujali i architekti. A dokonce Pavel Janák potom kubismus dovedl i do užitého umění, do keramiky. Přes družstvo Artěl se potom vyráběla keramika podle jeho návrhu. Kubismus se začal rozšiřovat a měl skoro charakter slohu, protože zachycoval jak architekturu, tak malbu, plastiku i užité umění."

Schodiště na faře

K výročí upálení Mistra Jana Husa se všude stavěly jen pomníky, v Pečkách byl však postaven celý kostel. Základní kámen byl položen 16. května 1914 a už 7. července byl kostel dostavěn po střechu. Jenže 26. července byla vyhlášena mobilizace, začala 1. světová válka a 14 mužů muselo odejít do války. Tak byl kostel dokončen až za dva roky, 16. května roku 1916, a v září byl předán církvi.

Základní kámen

Nejkrásnější pohled do interiéru kostela se nabízí z kruchty, kde jsou varhany. Odtud můžeme vidět okna, která jsou zdobena jednoduchými vitrážemi s geometrickými motivy kosočtverců. Také strop je jednoduchý, se sítí čtvercových polí. Dominantou stropu a celého interiéru jsou jedinečné lustry. Dole jsou dva bloky dubových lavic, v nichž na pravé straně seděli muži, což lze soudit podle toho, že se v nich zachovaly původní věšáky na klobouky a deštníky; v kratších lavicích sedělo staršovstvo (představení sboru), protože tyto lavice byly nejblíže od kněžiště. Kněžiště je jednoduché a v něm stojí kazatelna, která má vyklenuté řečniště směrem do lodi. Pak je tam nádherný stůl Páně, který popisuje Dr. Miloslav Vlk takto:

Kubistický lustr a okna

"Stůl Páně má tvar kalicha a je zajímavý i z mineralogického hlediska. Spodní čtyřlist je z granodioritu, což je vyvřelina podobná žule, střední část stolu je z pískovce, který je poměrně světlý a dost měkký a bylo velmi obtížné ho opracovat. Horní deska je z vyvřeliny gabra, která je leštěna. Je zajímavé, jak se tady střídá matný kámen s leštěným."

Stůl Páně

Adresa:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tomáš Teplý - kurátor
Husovo náměstí 480
289 11 Pečky
tel.: 739 038 565
e-mail: ccesborpecky@seznam.cz
Prohlídka kostela: po předchozí dohodě

Kostel Mistra Jana Husa v Pečkách
autoři: Jana Šustová , Martina Schneibergová
Spustit audio