Komunální volby 2022 – speciál z Havlíčkova Brodu

12. září 2022 18:00

V letošním roce kandiduje v Havlíčkově Brodě 10 politických subjektů. To je stejný počet, jako před čtyřmi lety.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?
  2. Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?
  3. Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?
  4. Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Havlíčkově Brodě:

ODS

ANO + Ženy za Brod

KSČM

SNK Broďáci

Společně pro Brod

Piráti

KDU-ČSL

TOP 09

Pro Brod- ČSSD + Přísaha

SPD

Zbyněk Stejskal (ODS)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Preferujeme variantu č. 4. Tato varianta spojuje silnice I/34 směr Jihlava a I/38 směr Humpolec a je vedena jižně od místní části Šmolovy. Na silnici I/38 se obchvat napojuje v místě u kruhového objezdu u takzvané Selské jizby a na silnici I/34 severně u obce Michalovice.

Díky této variantě vyhovíme většině obyvatel Havlíčkova Brodu a okolí. Uspokojíme obyvatele Šmolov a neomezíme občany, kteří žijí na Lipce a v Občinách. Konečné rozhodnutí toho, která varianta se zrealizuje, je na Ředitelství silnic a dálnic. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom se pokusili ovlivnit toto rozhodnutí ve prospěch čtvrté varianty, která je podle nás pro Broďáky nejlepší.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Parkování v Havlíčkově Brodě řešíme dlouhodobě. Za poslední čtyři roky jsme počet parkovacích míst v našem městě výrazně navýšili. Zbudovali jsme dvě parkoviště u nové budovy Krajské knihovny, dále parkoviště v ulicích Ledečská, Šubrtova a v lokalitě Žižkov II. I v budoucnu máme v plánu počet parkovacích míst v našem městě navyšovat. Prioritou je parkovací dům na Výšině, pro který už vybíráme zhotovitele. Dále chceme zřídit nová parkovací místa v lokalitě na Nebi na Výšině a plánujeme se věnovat i parkování a revitalizaci veřejného prostoru na sídlišti Pražská. Parkování v našem městě je jednou z našich priorit. Nároky na množství parkovacích míst se neustále zvyšují, proto je potřeba tomuto tématu věnovat intenzivní pozornost a prosazovat dlouhodobá řešení.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Dle posledních plánů bude vysokorychlostní trať procházet kolem místní části Březinka. O tom, kudy trať povede, rozhoduje stát. Zároveň si uvědomujeme, že vysokorychlostní trať slouží hlavně ke spojování velkých sídelních celků a zastávky už z podstaty nemohou být časté. Nicméně aktuálně víme, že se jedná o zastávce v Pávově, což je pro naše město výhoda, jelikož tam jede z Havlíčkova Brodu přímé vlakové spojení. Vysokorychlostní trať navíc urychlí i spojení běžnými rychlíky, jelikož ty se na ni napojí a cesta do Prahy či Brna se tak zkrátí přibližně o půl hodiny. Zastávka v Havlíčkově Brodě není naší prioritou, protože v případě realizace posledního navrhovaného řešení bude zřízení vysokorychlostní trati pro Havlíčkův Brod i tak přínosem.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Podporovat turismus a kulturní památky se nám úspěšně daří dlouhodobě, o čemž svědčí například ocenění Historické město roku 2020. Příští volební období zřídíme nové turistické informační centrum v budově Staré radnice, kde vznikne i stálá expozice města. Dále chceme pomocí cyklostezek propojit Havlíčkův Brod s Přibyslaví a Světlou nad Sázavou. Toto propojení již částečně realizujeme a budeme v tom pokračovat i nadále. V návaznosti na budování cyklostezek vybudujeme i dobíjecí stanice pro elektrokola, jelikož ta jsou ve stále větší oblibě. Pokračujeme v revitalizaci parku Budoucnost, který je svou rozlohou a polohou v centru města zcela výjimečný.  Budeme i nadále podporovat krajské muzeum a Galerii výtvarného umění. Zároveň bychom se rádi spojili s dalšími městy a zatraktivnili pro turisty celý náš region. Chceme docílit toho, že celá Vysočina bude pro turisty natolik atraktivní, že místo jednodenního výletu k nám přijedou strávit dlouhou dovolenou.

Vladimír Slávka (ANO + Ženy za Brod)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Za koalici ANO a Ženy za Brod preferujeme variantu 4, která jde zcela mimo obec Šmolovy. Tato varianta má své nevýhody, protože prochází katastry tří obcí a z vyjádření ŘSD vyplývá, že je to opravdu velký problém. Pokud tato varianta bude ze strany ŘSD zcela zamítnuta, pragmaticky nám z toho vychází varianta číslo 1. V každém případě je nutné co nejdříve rozhodnout. V případě, že nepadne žádné rozhodnutí, je nutné se smířit s tím, že žádný obchvat v dohledné době nebude a občané si budou muset zvyknout na to, že ulice Humpolecká bude nadále parkovištěm aut projíždějících Havlíčkovým Brodem.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Parkovací místa v Havlíčkově Brodě prošly v tomto volebním období mnoha pozitivními změnami (záchytné parkoviště a parkovací dům u Krajské knihovny Vysočiny, Ledečská, Pražská aj.). Nejhorší situace je na Sídlišti Výšina. Zde už máme připravený projekt velkokapacitním parkoviště v lokalitě Na Nebi. Zároveň se připravuje projekt poschoďového parkoviště pod Penny marketem. To by mělo radikálně pomoc parkování v této lokalitě.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Trasa VRT přes naše město není plánovaná. Její trasa je plánovaná pouze přes okraj místní části Březinky. To, že nás trasa VRT takto míjí, není z našeho pohledu problém s ohledem na princip provozu VRT.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Jsme přesvědčení o tom, že město má v tomto směru ještě velký potenciál. Nabízí se využití například využití zříceniny hradu Ronovec nebo dohoda s majiteli měšťanských domů o zpřístupnění zachovaných podzemních prostor. Všichni víme, že tajemno podzemí návštěvníky vždy zláká. Určitě by se našla spousta dalších podnětů – např. nevyužitý Střed Evropy, molo na řece Sázavě a půjčovna lodiček atd.

Věra Pilarová (KSČM)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

V současné době probíhají ve městě jednání o tzv. jihozápadním obchvatu města. Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání nerozhodlo, kterou variantu obchvatu zvolí. Zřejmě o tom rozhodne na jednání v září. Já osobně preferuji variantu č. 4. Vede od kruhového objezdu na JV části obchvatu nad obcí Šmolovy a napojuje se před obcí Michalovice na silnici č. 34. Tuto variantu město Havlíčkův Brod ani ŘSD asi volit nebudou. Bude zcela jistě dražší a náročnější ze stavebního hlediska. Je na ní 7 přemostění a 1 kruhový objezd. Ale! Je určitě plynulejší a hlavně šetrnější k občanům obce Šmolovy. Město přece nemůže řešit své pohodlí a současně znepříjemnit život jiným. Obchvat je investicí do budoucnosti, finančně ho řeší stát, a proto by zastupitelstvo mělo myslet i na to, že i přilehlé obce se rozrůstají a chtějí mít svůj komfort. Obec Šmolovy patří k Havlíčkovu Brodu a tudíž bychom měli mít ohled na její obyvatele. Pokud bych měla tu možnost, hlasovala bych jako zástupce KSČM pro vyriantu č.4.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Parkování aut je problémem všech větších měst, nevyjímaje   i Havlíčkův Brod. Největším problémen je právě parkování na sídlišti Na Výšině. Velká koncencetrace lidí a malý omezený prostor. Dnes nejsou vyjímkou rodiny, které mají dvě až tři auta. Dle mého názoru je jediných řešením vybudování vícepodlažních parkovacích domů. Oproti pozemnímu parkovišti zde může parkovat několikanásobně více aut. Ale nastává problém. Přímo na těchto sídlištích není dost místa. Lidé si nebudou chtít chodit pro auto někam na pokraj sídlístě. Na sidlišti Na Výšině se ale městu podařilo umístit pozemní parkoviště a parkovací dům přímo na sídlišti. V současné době se rozpracovává dokumentace na projekt parkovacího domu a na pozemní parkoviště Na Nebi je již vydáno stavební povolení.

Do budoucna by mělo město současně se stavbou bytových domů řešit i parkování aut, ale ne formou pozemních parkovišť, ale formou parkovacích domů. Pozemní parkoviště pojmou méně aut a ubírají na sídlištích možnost rozšířit zeleň.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Stoprocentně ano! Havlíčkův Brod byl vždy důležitou železniční křížovatkou, a proto by to tak mělo být i v budoucnosti. Pokud by naším městem vedla vysokorychlostní trať, stalo by se zajímavým pro řadu investorů. Jejich přílivem by se zvýšil ekonomický příjem města a zvýšil by se i počet pracovních míst na trhu práce. A to naše město skutečně potřebuje! Věřím, že pokud by naše město bylo na této trase, stalo by se snadněji dostupnějším i v oblasti cestovního ruchu. Oproti konkurenční Jihlavě má naše město velkou výhodu. Má moderní nově zrekonstruované nádraží. Myslím si, že by si Havlíčkův Brod zasloužil, aby přes něj vedla trasa vysokorychlostí železnice, a tím získal na prestiži. Když bude rozhodnuto, že nás trasa mine nebo zde nebude plánovaná zastávka, ztratí město obrovskou příležitost ke svému rozvoji ve všech oblastech. Pokud budeme jako zástupci  jediné opravdovu levicové strany zvoleni do zastupitelstva města, budeme určitě za variantu vedoucí před Havlíčkův Brod bojovat.  

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Havlíčkův Brod je krásné, čisté a bezpečné město plné zajímavých památek. Bohužel nemáme tak velkou a hlavně pro turisty přitažlivou památku, jako například Kutná Hora. Tudíž i turistů je zde poskrovnu. V poslední době se podařilo našemu členovi ing. Václavkovi alespoň prosadit ve výboru pro cestovní ruch MÚ vybudování přístupové cesty na židovský hřbitov. Já osobně pátrám v archivu a muzeu po dokumentech, které se týkají bývalého stříbrného dolu ve městě. Myslím si, že pokud by bylo v silách města důl zpřístupnit, zvýšilo by to turistickou atraktivitu města. Ale turistika není jen o památkách, ale i možnosti trávit rodinám společně volný čas. Velmi by se mi líbilo zřídit v blízkosti Havlíčkova Brodu rodinný zábavní park. Něco podobného jako je malý příjemný park v Polničce. Myslím, že by to mohl být pro město uskutečnitelný plán. KSČM má jako jeden z volebních cílů také vybudování ve městě krytého hracího domu pro děti. Při špatném počasí nemají rodiny s dětmi žádnou možnost zábavy.

Jan Schwarz (SNK Broďáci)

Obyvatelé se neshodnou na výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Preferuji variantu č. 2, která obchází Šmolovy i část Lipka ze západní strany. Tato varianta je i v územním plánu v kategorii „rezerva“, který zastupitelstvo města v minulosti schválilo. V úvahu by přicházela i varianta č. 4, která obchází Šmolovy z východu, ale ta byla Ředitelstvím silnic a dálnic označena jako neprůchodná z ekonomických důvodů, protože v případě této varianty je nutné přemostit ne jen jedno, ale dvě údolí. Varianta č. 1 prochází současnou trasou a až mezi Šmolovami a letištěm uhýbá k východu a zachovává současný průjezd obcí je pro mne zcela nepřijatelná.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Naše sídliště byla projektována v době, kdy nikdo bohužel nepočítal s hustotou současné dopravy a s množstvím aut vlastněných jednotlivými rodinami. Jestliže nechceme parkování řešit na úkor zelených ploch, což je pro mne nepřijatelné, musíme situaci řešit:

  • parkovacími domy (tam, kde je na tyto stavby místo)
  • zjednosměrněním vybraných ulic vytvořit další parkovací místa
  • umožnit parkování aut na silnicích I. Třídy, které po vybudování obchvatu přejdou pod město jako místní komunikace

Proč by podle Vás měla vést přes Havlíčkův Brod plánovaná trasa vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Podle toho, co vím o plánované vysokorychlostní trati. I kdyby přes Havlíčkův Brod trať vedla, nebyla by zde její zastávka. Myslím si tedy, že vzhledem ke všem omezením, které podél vysokorychlostní  tratě jsou, by to problém pro Havlíčkův Brod nebyl.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svoji turistickou atraktivitu?

Svoji turistickou atraktivitu by mohlo naše město zvýšit tím, že by se na tomto úkolu začalo nějakým způsobem koncepčně pracovat. Tato koncepce by měla pomoci s využitím našeho krásného a velkého parku v centru města, s využitím řeky Sázavy protékající téměř středem města, nedalekého hradu Lipnice a dalších zajímavých míst (zámeček Petrkov, zřícenina hradu Ronovec, Michalův statek…). Je třeba též řešit nedostatek možností krátkodobého (turistického) ubytování v Havlíčkově Brodě (kemp, turistická ubytovna, hostel). Situaci by jistě myslím pomohlo i turistického destinačního sdružení.

Tomáš Herman (Společně pro Brod – Sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Shodujeme se, že propojení silnic na Jihlavu a Humpolec je dopravně velmi důležité, ba zásadní. Proto je v územním plánu od r. 2014 územní rezerva pro JZ segment, spojující Selskou jizbu a Šmolovy. Tento koridor je třeba překlopit do živé části ÚP, aby příprava stavby, trvající léta, mohla začít. To je podstatné. Každá z tras má svá pro a proti, všechny však pomáhají řešit tristní situaci na Humpolecké. Po zvážení různých aspektů se mírně přikláníme k variantě II, jež obchází Šmolovy a Lipku, připojuje průmyslovou zónu a zklidňuje dopravu přes obec. Trasa vede dostatečně daleko od zástavby a částečně v zářezu či za protihlukovou stěnou. Někteří obyvatelé Lipky jsou proti, trasa prochází přes jejich pozemky. Rezerva je však v ÚP mnoho let, není to nová informace. Město iniciovalo studii trasy jižně od Šmolov směrem k Michalovicím, do níž jsme vkládali dost nadějí. I to je možná varianta, byť má svá úskalí. Navíc by se příliš nesnížil průjezd Šmolovy, jenž místní považují za rizikový zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Pokračovat v postupu, který se osvědčil na Sídlišti Pražská, tedy rozšiřování menších parkovišť na vhodná místa mezi bytové domy. Praxe ukazuje, že tam parkují jen místní a obavy z hluku pod okny se ukázaly jako liché. Někdy je potřeba lidi přesvědčit dobrou praxí a citlivou komunikací s nimi – na Výšině, kde je situace nejhorší, město vyprojektovalo parkovací místa ve vnitrobloku a lidé se postavili proti – což ve světle trvalých stesků je možná paradoxní, ale reálná situace. Nabízí se parkoviště u tamní kotelny přetvořit na patrové; existuje již studie na dvoupodlažní stání. Navrhujeme zadat ještě studii u firmy specializované na patrová parkoviště v zástavbě kvůli maximálnímu využití prostoru. A zároveň zvážit, zda by i další místa poblíž obchvatu mohla sloužit pro parkování. Výšina je specifická malým rozsahem zeleně, proto je třeba při plánování parkovacích míst pracovat i s tímto problémem a volit kombinovaná řešení zahrnující i odpočinkové plochy či herní prvky pro děti. Pro zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

 Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Neměla. Nebyl. Pokud je nám známo, tak poslední varianta trasy katastr města zcela míjí, vede od Světlé ke Kochánovu a k Jihlavě. Na území kraje se počítá nejvýše s jednou či dvěma zastávkami, u Světlé a v oblasti Pávova u Jihlavy. Obě místa jsou pro Broďáky dostupná a pro dálkové cestování vyhovující. Naopak, přiblížení koridoru VRT do oblasti Šmolov by jen ztížilo již tak rozjitřenou situaci.

Zásadní otazník si ovšem klademe nad tím, zda tento megalomanský projekt s astronomickými náklady, energeticky náročnou dopravou a veskrze negativními dopady na krajinu a životní prostředí má vůbec spatřit světlo světa! Co nám přinese? Dojedu na odstavné parkoviště, pak rychlovlakem do Říčan, kde počkám na spoj do Prahy. Cesta bude dražší a časově neušetřím nic, spíše naopak. VRT se zvrtla v projekt, který mají lidé zaplatit, i když na něj nemají a nepotřebují ho. V době, kdy se zásadně proměňuje elektromobilita, zaplatili jsme modernizaci D1, energie stoupají a státní dluh roste, je čas říct zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Kam lidé jezdí? Za památkami, do starých měst, do přírody. Bereme-li jako fakt, že většinu historického jádra vytloukl bolševik v 70.-80. letech, těsně předtím, než byl odejit, což je o to smutnější, město nemá hrad ani zámek a v klášteře je státní úřad, tak nezbývá než pracovat s tím, co máme. Potenciál vidíme v zóně podél řeky Sázavy a ve zvelebování parku, v propojení zeleného okruhu. Podporovali jsme záměr kulturního centra v bývalém klášteře, kde mohla být galerie, knihovna a muzeum. To se nepodařilo, naopak tam byl z kancelářské budovy na Smetanově náměstí přesunut finanční úřad. Brodu by dle našeho názoru pomohlo:

  • Rekonstrukce Staré radnice s moderní expozicí historie města, dolování stříbra a sklářství a s prostorem pro příležitostné výstavy;
  • Vylepšení stavu kostelní věže Štáflovy bašty a jejich trvalé zpřístupnění, obnovení věžního bytu rodiny Gródlovy;
  • Zřízení trvalého brodu nebo jednoduchého ručního přívozu, oživení náplavky, půjčovna loděk, posezení a kavárničky u řeky; zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jan Kerber (Piráti)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Dokončení Obchvatu města je naprostá priorita. Přinese zlepšení kvality života - zejména ovzduší pro obyvatele našeho města. Je to dnes již raritní jev, v takto "málem" městě mit tak ohromnou průjezdnost tranzitní dopravy... 

Na realizaci těchto staveb se zde čeká opravdu dlouho a i přes jisté problémy stavba prvního segmentu zdárně pokračuje.

Pro následnou část obchvatu je pro nás jednoznačná volba verze č.4 

Verze jedna s obchvatem moc společného nemá a pomineme-li možné problémy s výkupem pozemků ve variantách 2 a 3 tak ani jedna z těchto verzi není to, co si Brod opravdu zaslouží a obyvatelé Šmolov už vůbec ne. 

Moderní, k životnímu prostředí šetrná a řešící situaci i v čase budoucím je pouze varianta č.4. 

Pravda, je nejdražší a na její realizaci je nutný souhlas samospráv obcí Lípa a Michalovice, ale z hlediska toho co má "obchvat" městu přinést je to ta jediná správná. 

Víc budeme vědět již po zářiovém zastupitelstvu města, kde bude tento bod na programu.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Chceme problematiku řešit koncepčně, to zahrnuje širokou škálu zásahů. Problém parkování na sídlištích má několik rovin, je to vysoké (někdy až příliš) využití území, tragická organizace veřejného prostoru a malá motivace využívání alternativních způsobů dopravy. První rovinu je nutné řešit revizí územního plánu města, implementovat parametr míry využití území (Koeficient podlažních ploch), dále předělat současný plán monofunkčních zón. Ve městě máme vážný dopravní problém a v plánu jsou stále obchodní plochy na periferii města, to je zásadní chyba.

V roce 2018 proběhla spolupráce města s Fakultou architektury ČVUT, kterou inicioval náš nynější kandidát Petr Vozáb. Studenti připravili zásobu nápadů pro revitalizaci sídlišť, nakonec ale zůstaly prakticky bez povšimnutí. Jde o kompletní reorganizaci veřejného prostoru na sídlištích, tam vidíme inspiraci.

K alternativám dopravy navrhujeme revizi MHD a podporu cyklodopravy, která je teď naprosto zanedbaná, podrobněji v našem programu.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Vysokorychlostní železnice je pro město ohromnou příležitostí. I když tu nebudou zastavovat rychlovlaky nejvyšší úrovně, pro přepravu osob se využije a velmi nás přiblíží Praze a Brnu. Hodně lidí z Brodu dojíždí za prací a stále je tu zájem o rozvoj bydlení, VRTka by nám sem velmi pravděpodobně přivedla další zájemce, kteří nechtějí bydlet v satelitech velkých měst. Aktuálně na to nejsme jako město ani trochu připraveni, v územním plánování jsme hodně pozadu, a je potřeba s tím něco dělat.
To, jestli dráha bude město přímo lemovat nebo povede některým z koridorů blíže Jihlavě ve výsledku není až tak podstatné, důležitá je její podpora, aby se opravdu povedlo ji realizovat. Podobně jako třeba letiště jde o nadnárodní úroveň dopravní infrastruktury, její vliv pocítíme v každém případě.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Naše město nemá svůj přirozený turistický cíl, chybí nám ubytovací kapacity, městská muzejní expozice, navigační systémy, destinační management. Přestože nemáme hrad nebo zámek, můžeme návštěvníkům nabídnout krásnou krajinu s příběhem, řeku Sázavu nebo park Budoucnost v samém centru města. Čistá příroda je koneckonců jedním z největších lákadel, kvůli němuž turisté na Havlíčkobrodsko přijíždějí. Využijeme proto předností našeho města a společně s odborníky i občany vytipujeme a vybudujeme turistický cíl. Pro podporu cestovního ruchu je dále třeba vybudovat tzv. destinační agenturu koordinující efektivní rozvoj aktivit spojených s cestovním ruchem na Havlíčkobrodsku, městskou expozici a nové turistické informační centrum umístěné na Staré radnici. Vytvoříme-li lepší podmínky pro cykloturistiku, můžeme zde vytvořit centrum cykloturistiky na Vysočině. Intenzivněji se zapojíme do dotačních programů EU, Ministerstva pro místní rozvoj a Kraje Vysočina.

Ondřej Rázl (KDU-ČSL)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Hlavní je rychle jednat! Investorem stavby není město, ale ŘSD a je tedy třeba ukázat, že město má o obchvat evidentní zájem, Myslím, že všichni, kteří jezdíme autem, si uvědomujeme důležitost propojení výpadovky na Jihlavu a Humpolec. Podporujeme variantu 2 nebo 3, které nepovedou skrz obec Šmolovy, jsou nadčasové a budou bezpečné pro pěší i motoristy i v budoucích letech.

Tato trasa je v rezervě schváleného územního plánu, ze všech variant je nejvíce rozpracovaná a tedy připravená pro schvalovací proces stavebního povolení a co nejrychlejší zahájení výstavby.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?
Předně bychom se chtěli co nejdříve pustit do stavby parkovacího domu Na Výšině. Třeba i za cenu úvěru oproti původnímu plánu, kdy město nabízelo vybudování a provozování parkovacího domu soukromé firmě. To se bohužel nepodařilo. Jsme si vědomi toho, že jde o nákladnou investici, ale situace v lokalitě je neúnosná a parkovací dům by ji mohl alespoň částečně zlepšit. Spolu s dopravními experty bychom pak chtěli hledat další možná a hlavně funkční opatření k řešení parkování na brodských sídlištích.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?
Pokud by přes Havlíčkův Brod vedla vysokorychlostní trať a v blízkosti města byl i terminál, byl by to bezpochyby přínos pro město z pohledu lepší dostupnosti velkých měst, většího komfortu pro studenty i zlepšení pracovních příležitostí. Na druhou stranu by případná trať byla velkým zásahem do krajiny a přinesla by řadu omezení pro lidi z města i okolí a to nejen v průběhu samotné stavby.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?
V Havlíčkově Brodě bohužel nemáme žádný atraktivní turistický cíl, jako je hrad nebo památka UNESCO. Na druhou stranu ale můžeme nabídnout řadu zajímavých míst jako je například Štáflova chalupa, věž kostela, podzemí a další. K rozšíření nabídky pro turisty se nabízí využití opravené historické budovy Staré radnice, která je po odstěhování krajské knihovny prázdná. V té by mohlo vzniknout nejen moderní informační centrum, ale také atraktivní expozice o historii našeho města. Je třeba, aby byla moderní a interaktivní, například jako Muzeum nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Problémem je absence profesionální koncepce kultury v našem městě, o které se hovořilo i na posledním Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu. Na radnici chybí kompetentní člověk, který by kvalitní nápady přinášel a koncepci důsledně naplňoval.

Libor Honzárek (TOP 09)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Zastupitelstvo města v roce 2014 rozhodlo o vymezení rezervy pro trasu jihozápadního segmentu obchvatu města v novém územním plánu a to po mnohaleté přípravě tohoto dokumentu, který byl mimochodem též, tak jak to vyžaduje právní řád, veřejně projednán a schválen. Protože, ale v ÚP je „pouze“ pro JZO stanovena plocha tzv. územní rezervy, musí být pro další přípravu stavby určen definitivní koridor budoucí trasy a to procesem „změny“ územního plánu. Dnes jsme ve fázi, kdy ZM musí doporučit, resp. vybrat, jednu z předložených 4 variant, přičemž dotčené orgány (k variantám tras se vyjadřující) nemají též jednotný názor na preferenční pořadí tras.  Je jasné, že každé řešení bude někoho bolet. Myslím si, že v posouzení jednotlivých variant, tedy všech kladů a záporů vycházejících z vyhodnocení technologické náročnosti stavby, velikosti investičních nákladů, počtu odpůrců z řad obyvatel v okolí bydlících, legislativní průchodnosti je, dle mého názoru, nakonec nejschůdnější varianta č. 4. Úplně zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

V HB je situace s parkováním opravdu složitá. A není to jen na sídlištích, složitě se parkuje např. i v centru města. Situaci lze zlepšit výstavbou dalších parkovacích kapacit (tam kde jsou vhodné pozemky) např. na ploše vedle fotbalových hřišť, při silnici I/38.  Předpokládám, že ještě letos bude zahájena výstavba pro 60 os.aut „pod závorou“ v Reynkově ulici, ta bude určena rezidentům k pronájmu, což pomůže zejména motoristům na sídl. Výšina, kde je situace nejhorší. Pro tuto oblast se také dokončuje projekt pro parking dalších cca 30 vozidel. Otervřená je i otázka parkovacích domů, problémem je ale velká investiční náročnost.  Jsem přesvědčen, že rozhodně situaci dopravy v klidu v HB zlepší připravovaná (a potřebná) nová koncepce parkování spočívající v používání parkovacích karet pro rezidenty a abonenty jež by měla přinutit návštěvníky města odkládat vozidla na záchytných (a dosud málo využívaných) plochách vybudovaných vloni u Krajské knihovny. Diskuse o přidělování a užívání … zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa VRT? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

 Plánovaná trasa by měla vést kolem Havlíčkova Brodu i z toho důvodu, že o tom tak bylo před 20-ti lety, odpovědnými a erudovanými specialisty rozhodnuto, přičemž  tento výstup vládou pověřených plánovačů byl zanesen do závazného krajského územně plánovacího podkladu tzv. „Zásad  územního rozvoje Kraje Vysočina“ (ZUR).  V podkladech ZUR je trasa koridoru VRT zakreslena jižně od H.Brodu v šířce přibližně 600 m a dodnes je v tomto koridoru uplatňován princip stavební uzávěry ve prospěch stavby VRT.  Toto zákonné opatření je tedy stále závazné i pro místní části našeho města.  Je škoda, že se nám v Brodě nepodařilo přesvědčit více vlivných osob a zabránit tak odklonu trasy od Brodu do Jihlavy, kdy lobbing jihlavských naopak uspěl. Je to pro Brod (z dlouhodobého hlediska) velká škoda. Naše město se, díky železnici postavené v 19.století, neskutečně proměnilo a zbohatlo. I plánovaná zastávka VRT u H.Brodu by byla pro město nesporně významným rozvojovým stimulem, ostatně jen hrubé odborné odhady zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svoji turistickou atraktivitu?

Havlíčkův Brod je sice zajímavé historické město s bohatou minulostí a četnými památkami, na straně druhé není  (dosud) žádnou významnou turistickou destinací.  Myslím si, že pro zlepšení turistické atraktivity by Brodu mohla pomoci lepší PR v oblasti turistického marketingu, zlepšit by se měla i ubytovací základna a služby. Myslím si, že i realizací některého podniku cíleného na širší zájem turistů je třeba se zabývat. Dlouhodobě nosím v hlavě ideu výstavby archeoskanzenu ze středověkého období, tedy z počátku fungování našeho města. I četné nálezy staveb a dalších fragmentů ze života obyvatel ve 13-16.století (například unikátní objev rudného mlýna na kraji města před dvěma roky, či letošní vykopávky nejstarší fortifikace města z r. 1310 a hromadný hrob stovek zemřelých – snad bojovníků z bitvy u Německého Brodu z r. 1422 a další) by mohly být vodítkem pro zasazení skanzenu do kontextu nejstarších dějin Brodu.  Dále je jistě na místě i úvaha o vzniku přirozené destinace cestovního ruchu… zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Ivana Mojžyšková (PRO Brod – ČSSD + Přísaha)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Za prvé se jedná o investici, kterou bude platit stát, potažmo ŘSD a oni by měli být ti, kteří o tom rozhodnou. Pro město, jeho občany a občany okolních vesnic je důležité, aby se obchvat realizoval v co nejbližším možném termínu.

Za druhé jsem ráda, že nás k diskuzi vyzvali a budu věřit, že to nedopadne jako před lety, kdy byla zvolena nejkratší možná trasa mezi I/38 a I/34, což není obchvat, ale pouhé propojení ulic Žižkova a Masarykova.

Z dlouhodobého hlediska a možného rozvoje města, se mi jeví, jako nejvýhodnější varianta č. 4, která je druhou nejkratší a je opravdovým obchvatem. U této varianty je ale důležité dobré napojení obcí, kterým půjde přes katastrální území, podobně jako tomu je nyní jihovýchodní části.

Pokud by neprošla tato varianta, pak 1-3 jsou v první fázi shodné, propojí pouze Jihlavskou a Humpoleckou ulici. Tím jako zastupitelé uděláme podobnou chybu, jako před lety s přeložkou severovýchodní části, která se dnes ukazuje jako nedostatečná, ale pro obyvatele Humpolecké... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Parkování je problém, který se léty neřešením situace ukázal hlavně na sídlištích a nejvíce na Výšině, vyžadující rychlé řešení. V první fázi by to mělo být budováním menších „tzv. hnízd“ mezi domy podobně jako na sídlištích Žižkov a Pražská, přistoupení k výstavbě parkovacího domu, jako v ulici Husova a Žižkova, dále vybudování parkovišť pro firemní automobily na okrajích města, kde by byl stálý kamerový dohled. Řešením by bylo i zjednosměrnění určitých ulic, kde by mohla vzniknout další parkovací stání. V neposlední řadě bychom měli přistoupit k smart parkování, které se dnes jeví jako jedno z možných řešení, ke kterým v zahuštěných místech jiná města a organizace přistupují.

Proč by podle vás měla přes Havlíčkův Brod vést plánovaná trasa Vysokorychlostní železniční trati? Byl by pro město problém, pokud by ho minula?

Jako patriot bych měla zmínit, že právě  stanice Havlíčkův Brod je jednou z nejvýznamnějších železničních křižovatek státu, z níž vedou koleje do pěti různých směrů, což je výhodou pro uživatele železnic. Železnice znamenala v minulosti rozvoj měst a bránila jejich úpadku, zajišťovala pracovní sílu do továren a podniků. Dnešní situace je jiná, není jednotná pracovní doba, a proto většina zaměstnanců byla nucena opustit železnici a nasednout do automobilů. VRT se našemu území nevyhne, ale pro občany města to velké výhody nepřinese, bude to znamenat jet do Jihlavy, přesednou do jiného vlaku. Ke zkrácení doby cestování směr Praha či Brno, to může přinést výhody Jihlavě, na druhou stranu do může vést k odlivu pracovní síly z jejího území. Aby to přineslo výhody pro město Havlíčkův Brod, musela by být zastávka co nejblíže městu, ale dnes, když je rozhodnuto, budeme jako zastupitelé bojovat za zachování stávající provozu a nedošlo k jeho útlumu jako před lety, když se modernizovala trasa přes zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Město v poslední době přišlo ubytovací kapacity v Hotelu Slunce, proto by se mělo zaměřit na zážitkovou turistiku. Když jsem před lety stála u výstavby planetária na ZŠ Nuselské, věřila jsem, že bude více nabízet program pro veřejnost, toto je jedna z atrakcí, kterou neumí provozovatel uchopit. Plánovaná výstavba městského bazénu by měla počítat osvěžujícími atrakcemi nabízející naučnou hru s vodou pro děti a s wellnes centrem pro dospělé. Mohlo by dojít k využití parku Budoucnost, a Vlkovska a vybudovat přírodní park se zaměřením na ekologii, sport a aktivní odpočinek nejen pro rodiny s dětmi, kde by byla  spousta hlavně přírodních atrakcí, ale i místa pro odpočinek a relaxační prvky, takové lesní město s věžemi a lanovými stezkami v korunách stromů…

Mohli bychom vybudovat např. galerii trikového umění a optických iluzí…

Čeho opravdu málo využíváme je řeka Sázava a okolní přírodní vodní plochy, tak je více zapojit.

Pavel Duben (SPD)

Obyvatelé se neshodnou ve výběru varianty další části obchvatu města. Jakou preferujete vy a proč?

Obchvat města – my preferujeme rozhodně variantu od Ředitelství silnic a dálnic, která je již připravená, jsme schopni podpořit i jinou, ale důležitá je rychlost.

Jakým způsobem chcete řešit problematiku chybějících parkovacích míst na sídlištích?

Parkování ve městě – jednoznačně vybudování velkoobjemových parkovišť jako je v zahraničí, lze je dělat i v podzemí.

Jaký význam má pro město Havlíčkův Brod vysokorychlostní trať?

 Nevidím žádný význam.

Jak by mohl Havlíčkův Brod zvýšit svou turistickou atraktivitu?

Jak zvýšit atraktivitu pro turisty? – velký problém je, že ve městě není kvalitní hotel, ten co je, bohužel kapacitně vůbec nestačí. Dále si myslím, že by velmi prospělo, kdyby se prodloužila cyklostezka, která vede podél řeky Sázavy a propojila i okolní města jako jsou Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, atd.

Spustit audio