Jeden z nejslavnějších německých karikaturistů se narodil v Teplicích

14. září 2019

V sobotu 14. září slaví 89. narozeniny rodák z Teplic, významný německý karikaturista a grafik Walter Hanel.

V Teplicích navštěvoval gymnázium, začínal kreslit a také se tu seznámil s dílem grafika Josefa Hegenbartha, které ho silně ovlivnilo. Ovšem, když mu bylo 14 let, byl povolán do domobrany (Volkssturm), aby pomáhal chránit rozpadající se Třetí říši.

Ve Volkssturmu prožil nálety na Drážďany. Poté se vrátil do rodných Teplic, ovšem po skončení války odtud musel, i se svou matkou, odejít.

Usadili se nejprve v Lipsku, kde se Walter učil lakýrníkem. V roce 1950 odešli do západního Německa, do Kolína, kde Walter Hanel získal výtvarné vzdělání a začal pracovat pro obnovený satirický magazín Simplicissimus jako karikaturista a autor kreslených vtipů.

Hanelova ostrá kresba a talent pro humornou zkratku se staly u čtenářů oblíbenými, a tak kreslíř záhy začal pracovat i pro další noviny – například pro Kölner Stadt Anzeiger, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, později se jeho politické karikatury pravidelně objevovaly i v celoněmeckých titulech, jako je Spiegel, Die Welt, ekonomický týdeník DM, satirický magazín Pardon a další.

Vypracoval se mezi nejlepší německé politické karikaturisty a mnozí z němečtí grafici uvádějí Waltera Hanela jako svůj vzor.

Hanelovy kresby ovšem pronikly i za hranice Německa. Jeho karikatury mohli obdivovat i čtenáři francouzského Le Soir a Le Monde, nebo anglického Herald Tribune a Times Magazine.

Za svou tvorbu obdržel řadu ocenění, včetně Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Am 14. September feiert seinen 89. Geburtstag ein Gebürtiger Teplitz-Schönauer, ein bedeutender deutscher Karikaturist und Grafiker Walter Hanel. In Teplitz besuchte Hanel das Gymnasium und fing an zu zeichnen. Dort lernte er auch das Werk des Grafikers Josef Hegenbarth kennen, welches ihn sehr beeinflusste.

Mit 14 Jahren wurde Hanel in den Volkssturm berufen, um das zerfallende Dritte Reich zu retten. Er erlebte auch die Bombardierung Dresdens. Nach dem Kriegsende kehrte Hanel nach Teplitz-Schönau zurück. Von dort musste er aber die Heimat mit seiner Mutter verlassen uns landete in Leipzig, wo er als Lackierer lernte. 

Im Jahre 1950 ging Hanel mit seiner Mutter nach Köln in Westdeutschland, wo er bildkünstlerische Ausbildung bekam. Er fing an für eine satirische Wochenzeitschrift Der Simplicissimus zu arbeiten, die nach dem Krieg erneuert wurde. Hanel war dort als Karikaturist und Autor der Cartoon-Witze beschäftigt. Hanels scharfe Zeichnungen und sein Talent für Humor-Abkürzungen waren bei den Lesern sehr beliebt und deswegen fing Hanel an auch für andere Zeitungen zu arbeiten: z.B. für den Kölner Stadt Anzeiger, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder später für den Spiegel, Die Welt, DM oder für die literarisch-satirische Zeitschrift Pardon.

Walter Hanel wurde zu den besten deutschen Karikaturisten und manche deutsche Grafiker nennen ihn als ihr Vorbild. Hanels Zeichnungen überschritten aber auch die deutsche Grenze: seine Arbeiten konnten die Leser auch in den französischen Zeitungen Le Soir und Le Monde bewundern, sowie die englischen Leser von Herald Tribune und Times Magazine. Für sein Werk bekam Walter Hanel mehrere Würdigungen, wie z.B. den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Spustit audio