I váš pes může být Pašákem Vysočiny

Začíná anketa Pašák Vysočiny 2019. O co se hraje? O krmení na celý rok zdarma.

Příjem fotografií byl podle pravidel zastaven v pátek 11. října ve 12:00 hodin. Další fotografie neposílejte, soutěže se už nemohou zúčastnit. 

Hlasování zahájíme v pondělí 14. října jednu minutu po půlnoci. 

Vítěze, tedy Pašáka Vysočiny, slavnostně vyhlásíme ve čtvrtek 31. října 2019.

Hlasujte a vyhrajte další ceny

Pro hlasující, kteří do formuláře vyplní své údaje, máme další ceny – poukázky do OC Reiterman Jihlava. „Po skončení hlasování vylosujeme pět lidí, kteří dostanou poukázky po tisíci korunách,“ dodala Hana Marhanová, marketingová manažerka Českého rozhlasu Vysočina.

P R A V I D L A  SOUTĚŽE

Termín soutěže:

 1. Soutěž Pašák Vysočiny probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a na internetových stránkách vysocina.rozhlas.cz od 23.9. do 31.10.2019.

Organizátor soutěže:

 1. Organizátorem soutěže je Český rozhlas, Vinohradská 12. 120 99 Praha 2, pobočka Český rozhlas Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava.

Účastníci soutěže:

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům s trvalým bydliště v kraji Vysočina. Soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, nebo právnické osoby (firmy).

Výhra:

 1. Poukazy na chovatelské potřeby v OD Reiterman v Jihlavě v hodnotě 8.400 Kč (12 poukazů, á 700 Kč).

Princip soutěže:

 1. Soutěžící mají za úkol zaslat do soutěže fotografii svého psa na adresu pasakvysociny@rozhlas.cz. Fotografie budou umístěny na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina (vysocina.rozhlas.cz). Zde budou pro jednotlivé fotografie hlasovat návštěvníci stránek. Soutěžící, jehož fotografie získala nejvíc hlasů, získává výhru (viz bod č. 4).
 2. V případě, že je majitelem psa někdo jiný než soutěžící, který fotografii do soutěže zaslal, nemá nárok na výhru. Výherce je soutěžící, který zaslal fotografii.
 3. Z jedné IP adresy (počítače) je možné hlasovat 1x za 30 minut.
 4. Z hlasujících návštěvníků internetových stránek Českého rozhlasu Vysočina bude vylosováno 5 výherců poukazu na nákup v OC Reiterman v Jihlavě v hodnotě 1.000 Kč.

Předání výhry:

 1. Výhru si výherce vyzvedne v sídle organizátora, v redakci Českého rozhlasu Vysočina, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.
 2. Výhru organizátor nebude posílat poštou.

Obecné podmínky:

 1. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.
 2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užívání.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách nebo propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 4. Organizátor je oprávněn kdykoliv soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla.
 5. Kompletní pravidla soutěže najdete na internetové stránce vysocina.rozhlas.cz