Hledáme Micinu Vysočiny 2018

3. září 2018

Sbírání fotek do soutěže o Micinu Vysočiny skončilo v pátek 21. září ve 12:00 hodin.

P r a v i d l a  soutěže a podmínky

termín soutěže:

 1. Soutěž Micina Vysočiny probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a na internetových stránkách vysocina.rozhlas.cz od 3. 9. do 10. 10. 2018.

organizátor soutěže:

 1. Organizátorem soutěže je Český rozhlas, Vinohradská 12. 120 99 Praha 2, pobočka Český rozhlas Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava.

účastníci soutěže:

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina plně způsobilá k právním úkonům. Soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, nebo právnické osoby (firmy).

výhra:

 1. Poukazy na chovatelské potřeby v OD Reiterman v Jihlavě v hodnotě 9.600 Kč (12 poukazů, á 800 Kč).

princip soutěže:

 1. Soutěžící mají za úkol zaslat do soutěže fotografii své kočky na adresu micina@rozhlas.cz. Fotografie budou umístěny na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina (vysocina.rozhlas.cz). Zde budou pro jednotlivé fotografie hlasovat návštěvníci stránek. Soutěžící, jehož fotografie získala nejvíc hlasů, získává výhru (viz bod č. 4).
 2. Výherce je soutěžící, který zaslal fotografii.
 3. Z jedné IP adresy (počítače) je možné hlasovat 1x za 60 minut.
 4. V případě důvodného podezření z manipulace hlasování může organizátor soutěžícího ze soutěže vyloučit.
 5. Z hlasujících návštěvníků internetových stránek Českého rozhlasu Vysočina bude vylosován a výherce, který získá poukaz za 1000 korun do OC Reiterman Jihlava.

předání výhry:

 1. Výhru si výherce vyzvedne v sídle organizátora, v redakci Českého rozhlasu Vysočina, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.
 2. Výhru organizátor nebude posílat poštou.

obecné podmínky:

 1. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.
 2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užívání.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 4. Organizátor je oprávněn kdykoliv soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla.
 5. Úplná pravidla soutěže jsou uveřejněna na internetových stránkách organizátora soutěže vysocna.rozhlas.cz

V Jihlavě dne 3. září 2018.

autor: mik
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.