Cyklostezku z Přibyslavi do Sázavy pravidelně projíždí zametací četa

1. květen 2024 06:30

Oblíbenou stezku vedoucí v trase bývalé železniční trati z Přibyslavi na Sázavu ročně projedou desetitisíce lidí na kolech a kolečkových bruslích. Aby měli cestu co nejpříjemnější a nejbezpečnější, uklízí ji přibyslavská technická četa.

„Větvičky nebo kamení, kvůli bruslařům, aby si nenatloukli,“ popisuje, proč stezku uklízí Milan Žáček. Ošetřit cyklostezku vyráží s malým traktorem s kartáči brzy ráno, aby nepřekážel cyklistům a oni jemu.

„Dozadu dávám odpadkové koše, co jsou přistavená u těch stání a dávám tam nové pytle,“ ukazuje další příslušenství úklidového traktoru.

„Jak vidíte ty lávky, tak u těch musíme každoročně vyměňovat trámky,“ popisuje vedoucí přibyslavských technických služeb Hana Mikulincová. Letos na stezce opraví tři mosty.

autor: Daniel Zach
Spustit audio