Cenu Prix Irene za přínos soužití mezi lidmi získala historička Šimsová

13. říjen 2006

Již počtvrté byla letos vyhlášena cena za tvorbu míru mezi lidskými skupinami - PRIX IRENE 2006, tradičně udělovaná jedincům za dílo v oblasti společenského soužití, publicistiky, literatury, umění, teologie, vědy. Její letošní laureátkou je historička Milena Šimsová, která zaznamenávala vzpomínky pamětníků na druhou světovou válku, které však mohla začít zpracovávat pro knižní vydání až po listopadovém převratu.

Šimsová je autorkou knihy o evangelících za druhé světové války Prošli jsme v jeho síle či knihy V šat bílý odění, která rozebírá osudy lidí z okruhu organizace Akademická YMCA ve stejné době. Po roce 1989 Šimsová také pomáhala vytvářet archiv z pozůstalosti pedagoga Přemysla Pittra.

Šimsová vystudovala v padesátých letech historii a archivnictví a hned po studiích se provdala za evangelického faráře Jana Šimsu, kterému pomáhala v jeho práci. Od roku 1973 Šimsa nemohl své povolání vykonávat, po podepsání Charty 77 byl dokonce vězněn. Šimsová aktivně pomáhala i dalším uvězněným z Brna, kde společně s manželem tehdy žila.

Cena Prix Irene nese jméno britské psychoanalytičky Irene Bloomfield (1918 - 2001), která se narodila v Německu jako židovská dívka tam zažila nástup nacismu. Tato zkušenost iniciovala její celoživotní snahu kultivovat lidské vztahy a léčit traumata vzniklá organizovaným násilím. Věnovala se pak lidem přeživším holocaust i jejich potomkům, uprchlíkům, znevýhodněným menšinám a obětem skupinového násilí obecně. Jako psychoterapeutka vedla a učila duchovní různých náboženství, psala články a mistrovské eseje, s několika rabíny založila poradenskou a psychoterapeutickou službu s názvem Raphael Centre. Posledních sedm let života pravidelně navštěvovala Prahu, kde vedla (spolu s Gaby Glassman) workshopy pro české psychoterapeuty, kteří se zabývají terapií traumatu holocaustu v rámci projektu "Rodiny po holocaustu" při občanském sdružení Tolerance a občanská společnost. Projekt byl později přejmenován na její počest na "Rafael Centrum". Irene Bloomfield vytvářela mosty mezi různými odlišnými či oponujícími skupinami. Zemřela v Londýně v roce 2001 uprostřed práce.

S úmyslem zachovat a rozmnožit její odkaz, rozhodli se psychoterapeuti českého Rafael Centra založit PRIX IRENE, která má připomínat bohatství a ušlechtilost jejího úsilí o tvorbu hodnot humanismu, mravnosti, spirituality. Historicky prvním držitelem ceny se stal indický sociální pracovník Kumar Vishwanathan za svou pomoc romské komunitě. K dalším laureátům patří Jana Hradilková, koordinátorka projektu mezinárodní humanitární spolupráce Berkat, a Igor Blažević - tvůrce filmového festivalu Jeden svět.

Spustit audio