ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě propaguje pohyb dětí v každém okamžiku. Otvírá k tomu speciální hřiště

20. září 2017
Nové dětské hřiště v Sokolově

O přestávkách, někdy o nulté hodině. Děti na jihlavské základní škole Otokara Březiny se budou hýbat v podstatě v každé volné chvíli. Škola jim k tomu zřídila a otevírá speciální hřiště i s posilovacími prvky. Kdo má více zameškaných hodin při tělocviku, musí přijít cvičit i před vyučováním.

Cvičení o přestávkách, v době pobytu ve družině. To všechno žákům jihlavské školy nabídne k tomu určené hřiště.

Navíc děti, které často chybí na tělocviku, budou muset přijít do školy o hodinu dříve a zacvičit si.

„Hlavně abychom zvýšili motivaci dětí k přirozenému pohybu. Chceme, aby si mohly zacvičit. Mají tam prolézačky, aby tu šikovnost trénovaly co nejlépe a pak také posilovací prvky, speciálně upravené pro potřeby dětí,“ řekl Českému rozhlasu Pavel Říha, ředitel školy.

„I ten náhradní tělocvik znamená, aby se děti nevyhýbaly tělocviku a více méně i musí, pokud je to procento absencí větší,“ dodává ředitel Říha a odpovídá na otázku, zda se to stává nebo stávalo často: „V minulosti se to stávalo hodně, teď se to taky stává, ale tělocvikářům, kteří nastavili pravidla, si na to začínají zvykat.“

Spustit audio
autoři: Milan Kopecký, Olga Štrejbarová
  • Aktuální dění
  • Zpráva