Za úhyn raků v řece Doubravce udělila ČIŽP pokutu skoro 2 miliony korun

18. březen 2016

Za úhyn víc než osmi tisíc raků v řece Doubravce dostala Zemědělská společnost Vilémov pokutu jeden milion 700 tisíc korun. Inspektoři České inspekce životního prostředí prokázali, že závadná látka unikla z kanalizace podniku. Zemědělská společnost Vilémov za to dostala už druhou pokutu. Podnik patří do koncernu Agrofert.

„V roce 2015 byla uložena první sankce ve výši 500 tisíc korun za porušení vodního zákona, tj. za to, že společnost neučinila opatření, aby k události nedošlo,“ potvrdil Českému rozhlasu Jan Panský z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě.

„Teď s tou sankcí 1,7 milionů jsme víceméně sankciovali ten vlastní důsledek, to jest úhyn raků, protože jak jsme uváděli, v délce asi 6 kilometrů došlo k vytrávení celého toku řeky Doubravky. A tam byli nejen raci, ale i další živočichové.“

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka Českému rozhlasu řekl, že firma pokutu respektuje.

„Pokutu jsme uhradili, dokonce mohu říci, že jsme přijali určitá opatření, aby se takové věci neopakovaly. To, co se stalo, je nešťastná událost, která vznikla nedodržením vnitřních předpisů. Předpisy i dozor jsme proto zpřísnili. Vzniklé situace litujeme,“ dodává Hanzelka.

autor: rok
Spustit audio