Vysočina testuje nové zdravotní karty. Malý pacientský souhrn má mít každý u sebe

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lékař u počítače (ilustrační foto)

Na Vysočině vzniká nový systém zdravotních karet. Jaké jsou jeho výhody a kdo se k němu může přidat, popsal v Poradně českého rozhlasu Vysočina Petr Pavlinec z Krajského úřadu Kraje Vysočina

Hlavním cílem nového sytému je umožnit výměnu informací mezi lékaři. „Říkáme tomu něco jako pacientský souhrn. Představte si pod tím něco jako výpis ze zdravotnické karty,“ vysvětluje host. Systém je nastavený tak, aby umožňoval poskytovat informace i zahraničním lékařům, když budou ošetřovat českého pacienta.

Systém se zatím zkouší

Momentálně je v testovacím provozu. „Všichni chápou, že jde o velmi citlivá data, zdravotnickou dokumentaci. Systém tak musíme testovat na jeho bezpečnost, což není jednoduché. Musíme zabezpečit, aby byl systém využíván pouze ověřenými osobami, lékaři,“ vysvětluje Petr Pavlinec.

Elektronická dokumentace má pomoci v krizové situaci

Jde hlavně o případy, kdy dojde ke zranění, diabetickému kolapsu, infarktu a podobně. Pacienta v tu chvíli ošetřuje lékař záchranné služby a následně ho převáží na urgentní příjem nemocnice. Na základě dokladů, které by měl mít člověk u sebe, může lékař, ať už u nás nebo v jiném členském státě EU, zjistit základní zdravotní informace o pacientovi.

Nesouhlasit s přenosem dat zatím nemůžete

V různých zemích EU platí různá pravidla pro udělování souhlasu se sdílením informací ze zdravotní dokumentace. Někde musí pacienti dát souhlas, v České republice naopak funguje automatický souhlas s výměnou informací. Do budoucna ale bude možné i u nás udělit zákaz sdílet citlivé informace o našem zdraví.