Vysočina chce podpořit Klub českých turistů dotací 370.000 korun

Antonín Sosík z Klubu českých turistů obnovuje turistické značení

Klub českých turistů (KČT) by mohl i v letošním roce získat z krajského rozpočtu peníze na obnovu třetiny turistického značení.

Žádost projednala krajská rada a doporučila zastupitelům, aby dotaci 370.000 korun schválili. Novinářům to řekl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

Na Vysočině je asi 3200 kilometrů značených pěších a lyžařských tras. Každým rokem je kompletně obnovena třetina sítě a udržována či vyměněna pětina informačních prvků a směrníků. Krajská dotace 220.000 korun je určená na cestovné a náhrady značkařů, na nářadí a materiál potřebný pro značení, náklady související se zprůchodněním značených tras a údržbou turistického informačního systému.

U cyklistických tras, kterých je v kraji asi 2500 kilometrů, bude dotace 150.000 korun určená na výrobu a instalaci chybějících nebo poškozených prvků značení a na úhradu cestovních nákladů a náhrad.

Na Vysočině má KČT ve 22 odborech více než 1700 členů. Značení tras se věnuje 115 lidí. Mají nárok na cestovné a stravné a za svoji práci dostávají denní odměnu 200 korun.

Práce na údržbě pěších a lyžařských tras dotuje kraj od roku 2003. Na údržbu značení cyklostezek přispívá od roku 2006.