Výrobu dřevěného uhlí si Uhelná Příbram připomíná maketou milíře stojící uprostřed obce

Na okraji Vysočiny, blízko silnice do Kutné Hory, leží městys jménem Uhelná Příbram. Obě zmíněná místa kdysi spojovala jedna důležitá komodita – uhlí. Šlo tehdy o dřevěné uhlí, které putovalo do kutnohorských mincoven. A Uhelná Příbram si tyto časy dodnes připomíná.

Rozmach uhlířství se v Uhelné Příbrami a jejím okolí datuje do poloviny 13. století. Tehdy obcí vedla jedna z důležitých českých stezek, zvaná Liběcká. Nad Uhelnou Příbramí, na Strážném vrchu, tehdy sídlili strážci stezky, kteří si ke své službě přibrali navíc i pálení uhlí. To pak po Liběcké stezce putovalo do mincoven a hutí.

Uhlířské řemeslo začalo upadat po roce 1527. Tehdy totiž král vyhlásil, že uhlí může dodávat kdokoli. „Předtím měli uhlíři různá privilegia. Nemuseli například robotovat,“ říká místní učitel ve výslužbě Jan Jonáš.

Právě on byl hlavním iniciátorem stavby makety milíře v Uhelné Příbrami. „Říkal jsem si, že je to symbol, že by to chtělo něco, co by připomínalo vznik Uhelné Příbrami,“ vysvětluje. Maketa milíře stojí v místě zvaném „Na Městečku“, tedy v jakémsi přirozeném centru městyse. Jedná se samozřejmě o nefunkční model.

Vedle milíře stojí oboustranná informační tabule, na které si návštěvník může přečíst o historii Liběcké stezky, samotné Uhelné Příbrami a samozřejmě i o pálení uhlí. „Když v osadě Jarošov sázeli stromy, přišli na místo, kde stával milíř,“ říká Jan Jonáš s tím, že šlo o kruh tmavé spálené půdy.