V Praze proběhl 2. ročník předávání stipendií romským studentům SŠ a VOŠ

11. listopad 2017

V Praze se už podruhé předávala stipendia romským studentům středních a vyšších odborných škol. Osmdesát z nich bylo slavnostně uvedeno do stipendijního programu v pražském Kaiserštejnském paláci, kde se setkali s pořadateli a sponzory. Projekt realizuje organizace Romea. Pokračuje Jitka Votavová, koordinátorka programu:

„Stipendijní program je určený pro každého romského studenta, který studuje na střední škole zakončené maturitní zkouškou, nebo na vyšší odborné škole. Nezáleží na tom, jestli je studium denní, prezenční, nebo dálkové. Program je zároveň otevřen i pro dospělé lidi, kteří si chtějí dodělat maturitní vzdělání.“

Mezi podporovanými stipendisty tvoří velkou část studenti gymnázií, zdravotnických nebo počítačově a pedagogicky zaměřených oborů z celé České republiky.

„Pokud se student chce přihlásit do našeho programu, musí projít výběrovým řízením. To zahrnuje elektronickou přihlášku a vyplnění poměrně složitého formuláře. Ten obsahuje pro nás důležité informace o tom, jakou školu žák předtím studoval, hodnotíme jeho studijní prospěch. Dále nám žadatel dokládá ekonomickou situaci, ve které se nachází a která způsobuje to, že potřebuje být součástí stipendijního programu. Tedy dozvídáme se více o zázemí studenta.“

Podporujeme dobrou věc

Projekt funguje díky dárcům, kteří stipendijní program pravidelně podporují. Hovoří ředitelka Nakladatelství Albatros Jindra Marešová:

„Měli jsme radost, že můžeme přistoupit do takto propracovaného stipendijního programu. Do organizace, která je zavedená a pro nás určitě důvěryhodná. Zároveň se nám líbí, že se studenty pracuje dlouhodobě a že se nebojí pracovat s neziskovým sektorem v romských stipendiích s jasným cílem podpořit Romy, aby vystudovali lepší školy a mohli v budoucnu získat lepší pracovní uplatnění.“

Jedním z podpořených studentů je i Mário Herák, který studuje na gymnáziu v Uherském Hradišti:

„Díky tomuto programu se mohu účastnit různých aktivit v rámci třídy. Pomáhá mi uhrazením cest do Prahy na univerzitu, kde dělám odbornou práci, protože bydlím daleko.“

Díky stipendiu mohou romští studenti navštěvovat i jazykové kurzy a hradit si, v případě potřeby, i doučování. Na druhou stranu stipendisti absolvují dobrovolnické práce v různých organizacích, jakými jsou třeba nízkoprahová centra pro děti a mládež.

autor: Gerhard Hadi
Spustit audio