V horkém a suchém létu se množí kůrovec

26. srpen 2015
Zprávy z

Letošní suché léto svědčí zásadnímu škůdci jehličnatých lesů – kůrovci. Tu a tam jsou v lesích vidět skupiny smrků, ze kterých opadává jehličí a odlupuje se kůra. „To jsou známky, že les napadl kůrovec. Majitel lesa, ve kterém jsou stromy napadeny, musí provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce,“ upozorňuje Libor Chromek z oddělení lesního hospodářství jihlavského magistrátu.

Místa s vyšším rizikem jsou více zastíněné porosty a lesy, kde je obecný problém s vláhou. Usychající stromy je nutné ihned pokácet a odvézt z lesa pryč, pokračuje Libor Chromek: „Doporučujeme, aby majitelé udržovali kontakt se svým lesním správcem a okamžitě reagovali na jeho rady.“

Jen důsledná kontrola lesů zajistí včasnou likvidaci napadeného dřeva. Existuje totiž jediný způsob, jak se nebezpečného škůdce zbavit – napadené stromy pokácet a odvézt mimo les. „Přitom je třeba dbát na to, aby dříví bylo zpracováno před dokončením vývoje kůrovce.“

Majitelé lesů, kteří kůrovce podcení, mohou dostat od úřadů pokutu. V minulosti se to na Vysočině už několikrát stalo.

autor: mik
Spustit audio