V Havlíčkově Brodě začínají dny Francie

Vlajka Francie

Dny Francie začínají dnes v Havlíčkově Brodě. Tamní Regionální evropské informační středisko při Krajská knihovně připravilo opět řadu aktivit, které by měly veřejnosti představit další ze zemí Evropské unie.

Zdejší Regionální informační středisko EU se už před dvěma roky připojilo k projektu 1000 dnů pro Evropu, kterým se snaží přiblížit občanům jednotlivé země unie z různých aspektů. Pracovnice knihovny tak po Finsku, Irsku, Nizozemském království a Rakousku nyní představí řadou akcí Francii. Od dubna do června se ve městě uskuteční různé besedy, výstavy a sportovní turnaje, nebude chybět ani francouzská kuchyně ve třech restauracích a už tradiční návštěva velvyslance příslušné země. První akcí, která začíná dnes, je mediální soutěž Nebojte se Evropy - Poznávejte Francii, připravená ve spolupráci s regionálními periodiky.