V Balinském údolí nedaleko Velkého Meziříčí najdete v lese pozoruhodný kolomazný kámen

Těsně za hranicí Velkého Meziříčí na Vysočině začíná Balinské údolí. Je to krásný kousek přírody kolem říčky Balinky, který se stal i přírodní památkou. A v jedné zátočině tam stojí velký kámen s prohlubní a dvěma malými otvory. Říká se mu kolomazný.

„Mlynáři používali dřevěné povozy a potřebovali mazat kola,“ říká starostka Balin Monika Čermáková. V Balinském údolí stávaly kdysi dva mlýny. Kolomaznou pec vybudoval podle starostky mlynář Josef Vyskočil z Dolního mlýna. Podobná zařízení vždy stála dostatečně daleko od obce, protože z nich při vaření kolomazi vycházel nesnesitelný zápach.

Kámen v Balinském údolí se nachází na okraji lesa poblíž říční zátočiny. A ještě dnes stojí na louce před ním i dva kamenné patníky. Kdysi totiž ke kolomazné peci vedla cesta. Samotný kámen má úctyhodné rozměry. Jen prohlubeň v něm má průměr asi metr a třicet centimetrů a hluboká je šedesát centimetrů. Na dně je odtokový otvor, který ústí dole pod kamenem.

„Naštípalo se nadrobno smolnaté borové dřevo, to se naskládalo do jehlanu, dovnitř se dalo zdechlé zvíře, zapálilo se to a obložilo popelem,“ popisuje Monika Čermáková postup výroby kolomazi, který si můžeme díky zachovalosti kamene velmi dobře představit.

Na turistické mapě je označení kolomazného kamene vidět v těsné blízkosti modré turistické trasy, která kopíruje naučnou stezku Balinským údolím. Bohužel mezi cestou a kamenem teče říčka. Přístup ke kameni je tak možný pouze od obce Baliny přes most, a potom přes louky podél řeky. Dobrým záchytným bodem jsou ony dva kamenné patníky, mezi kterými vedla ke kolomazné peci cesta.